Action Brainstorming Worksheet

Stane sa, že niekedy sa zasekneme a nevieme ako ďalej. Brainstorming nás môže posunúť bližšie k cieľu, alebo nám pomôže k zmene návykov. Brainstorming predstavuje uvoľnený, neformálny prístup k riešeniu problémov. Podnecuje ľudí, aby prichádzali s myšlienkami a nápadmi, ktoré môžu spočiatku vyzerať trochu bláznivo. Niektoré myšlienky môžu byť použité ako originálne, kreatívne riešenia, zatiaľ čo iné môžu podnietiť ešte viac nápadov. Brainstorming pomáha ľuďom uvoľniť sa tým, že ich „vytrhnete“ z ich bežných spôsobov myslenia.

Počas brainstormingov by sme sa mali vyhýbať kritizovaniu alebo komentovaniu myšlienok, nápadov. Posudzovanie a analýza v tejto fáze obmedzuje vytváranie nových myšlienok a obmedzuje kreativitu.

Výsledkom brainstormingového stretnutia by mali byť návrhy na riešenie problému vo forme akčného plánu.

Brainstorming je používanou metódou pri hľadaní riešení kreatívnou cestou vtedy, keď analytické spôsoby zlyhali. Uvoľnenie myšlienok vedie často k prekvapivým a zaujímavým pohľadom na skúmaný problém.

Aj keď tímový brainstorming je často efektívnejší pri tvorbe myšlienok ako bežné riešenie problémov, niektoré štúdie ukázali, že individuálny brainstorming prináša viac – a často aj hodnotnejšie – myšlienky ako tímové brainstormingy. Keď brainstormujete sami, nemusíme sa báť ega alebo názorov iných ľudí a môžeme byť slobodnejší a kreatívnejší.

Jednoduchý návod ako na to – Worksheet_53K