Coaching wheel – jednoducho a účinne

Coaching wheel je univerzálny nástroj v koučovaní, ktorý snáď používa každý koučovací prístup. Je vhodný na zhromaždenie nápadov a možností, na vykreslenie želaného stavu aj na mapovanie súčasnej situácie. Nakreslí sa koleso na celý papier. Potom pomenujeme všetky oblasti života, ktoré sú pre nás dôležité. Vypisujeme ich do kolesa, potom pomocou škály ohodnotíme spokojnosť s danými oblasťami odContinue reading „Coaching wheel – jednoducho a účinne“

Time management (čistá hlava)

Time management (čistá hlava) Moje prvé zoznámenie s metódou GTD (Getting Things Done) bolo niekde na prelome rokov 2009/2010. Prvé informácie som mal z internetu, následne som si kúpil knihu. Počas tohto obdobia som absolvoval niekoľko kurzov zameraných na túto tematiku. Počas obdobia používania tejto metódy time managementu sa vyvíjali technológie, ktoré som postupne zapájal doContinue reading „Time management (čistá hlava)“