Webinár Digital Marketing Club

Záznam z webináru pre Digital Marketing Club, o tom čo je alfou a omegou dobre fungujúceho tímu. Moje presvedčenia ako budovať dôveru a čo je predpokladom pre efektívnu komunikáciu. Tézy webináru: Dôvera (T.R.U.S.T.)– trpezlivosť– uveriteľnosť, … Komunikácia (E.Z.O.P. + Ú.S.T.A.) – aktívne počúvanie– presvedčenie, sebadôvera– empatia a rešpekt, … ? Záznam webináru

Leadership skills – Time management

„Ak väčšina času lídra nie je zameraná na jeho tím, je načase, aby to znova prehodnotil“ (už neviem kto to povedal, ale kľudne sa pod to podpíšem) Čas uteká a mate problém ho ovládať? Bez ohľadu na to, akú mate pozíciu, nedokážte zastaviť čas, nemôžete ho spomaliť ani urýchliť. Preto by mal byť Váš časContinue reading „Leadership skills – Time management“

Leadership skills – VYJEDNÁVANIE

Vyjednávanie je niečo čomu sa v živote nevyhneme, vyjednávame celý život. Negociácia je úzko spätá s komunikáciou a umením sociálnych zručností. Pre efektívne vyjednávanie je potrebné poznať základné techniky presviedčania. Pretože ak si človek tieto techniky osvojí, dokáže zlepšiť svoju efektivitu. 1️⃣ Najskôr pochopiť, potom byť pochopený Aktívne počúvanie, bez predsudkov Konrád Lorenz: „povedať neznamená ešteContinue reading „Leadership skills – VYJEDNÁVANIE“

Leadership skills – ROZHODNOSŤ

Rozhodovanie je nevyhnutné pre vybudovanie úspešného podnikania. Lídri musia robiť správne rozhodnutia a pevne za svojimi rozhodnutiami stáť. Neustála zmena rozhodnutí prináša neistotu pre zamestnancov, aj pre samotných lídrov. Nerozhodný líder, manažér neschopný sa rozhodnúť môže spôsobiť chaos, znížiť efektivitu zamestnancov, alebo dokonca  ochromiť celkový chod spoločnosti. Našťastie je rozhodovanie zručnosť, ktorá sa dá naučiť aContinue reading „Leadership skills – ROZHODNOSŤ“

Leadership skills – SEBAUVEDOMENIE

Lídri si musia byť vedomí toho, ako ich správanie ovplyvňuje tých, ktorých vedú. Sebauvedomenie vo vedení je dôležitou vlastnosťou, ktorú by si líder mal pestovať. Sebauvedomenie vo vedení je porozumenie tomu, ako vaše vlastnosti, návyky a schopnosti ovplyvňujú vaše interakcie s ľuďmi okolo vás. Sebauvedomenie vedie k osobnej kontrole a rastu, ktorý pomáha lídrom využiť svojeContinue reading „Leadership skills – SEBAUVEDOMENIE“

Leadership skills – FEEDBACK

Na to, aby sme vykonávali svoju prácu lepšie, efektívnejšie a mala zmysel, je potrebná spätná väzba. Pri čomkoľvek, každý deň. Tá konštruktívna vás podporí v rozvoji exponenciálne. Naše podvedomie vie niečo, na čo náš vedomý mozog často zabúda: sebavedomí ľudia majú spravidla lepší výkon ako neistí ľudia. Keď si myslíme, že máme dobrú šancu uspieť, mámeContinue reading „Leadership skills – FEEDBACK“

Leadership skills – DÔVERA

Dôvera je základným kameňom pri budovaní silných tímov, vytváraní tvorivej firemnej kultúry a dosahovaní výsledkov. Podľa nového Edelman „Trust Barometer“ (prieskum 33 000 ľudí v 28 krajinách) jeden z troch ľudí neverí svojmu zamestnávateľovi. Zistili, že dôvera klesá smerom z najvyšších pozícií na najnižšie. Napríklad 64 percent vedúcich pracovníkov dôveruje svojim organizáciám, zatiaľ čo ibaContinue reading „Leadership skills – DÔVERA“

Leadership skills – MOTIVÁCIA

Motivácia je túžba konať v prospech cieľa. Je to zásadný prvok pri stanovovaní a dosahovaní našich cieľov. Ľudia majú často viacero motívov zapojiť sa do akejkoľvek činnosti. Motivácia môže byť vonkajšia, pričom sa človek inšpiruje vonkajšími podnetmi – inými vecami alebo ľuďmi. Motivácia môže byť tiež vnútorná, pričom inšpirácia pochádza zvnútra – túžba zlepšiť saContinue reading „Leadership skills – MOTIVÁCIA“

Leadership skills – KOMUNIKÁCIA

Komunikácia Komunikačné schopnosti sú dôležité pre každého, ale lídri a manažéri ich možno potrebujú ešte viac. Dobrí lídri bývajú mimoriadne dobrými poslucháčmi, schopní aktívne počúvať a získavať informácie prostredníctvom kladenia otázok. Vedia prejaviť vysokú mieru asertivity, čo im umožní vyjadriť svoje pevné stanovisko bez agresie. Prostredníctvom komunikácie si rýchlo a efektívne vedia vybudovať dobré aContinue reading „Leadership skills – KOMUNIKÁCIA“