Coaching wheel – jednoducho a účinne

Coaching wheel je univerzálny nástroj v koučovaní, ktorý snáď používa každý koučovací prístup. Je vhodný na zhromaždenie nápadov a možností, na vykreslenie želaného stavu aj na mapovanie súčasnej situácie. Nakreslí sa koleso na celý papier. Potom pomenujeme všetky oblasti života, ktoré sú pre nás dôležité. Vypisujeme ich do kolesa, potom pomocou škály ohodnotíme spokojnosť s danými oblasťami od jedna do desať, kde jedna je najmenšia a desať je maximálna spokojnosť.

Takto môže vyzerať coaching wheel u mňa:

Personal Finances (Osobné financie – 7) – hodnota sedem, odzrkadľuje moju úroveň znalosti ako pracujú peniaze a budovania finančnej nezávislosti. Na úroveň osem si musím prehĺbiť znalosti o nových finančných produktoch a zbaviť sa nutkania mať „všetky nové gadgets“.

Intimate Relationship (Láska, intímny vzťah – 8) – hodnota osem predstavuje najvyššiu úroveň, akú som vo svojom živote mal v tomto pre mňa dôležitom segmente spektra môjho života. Dostať sa na úroveň deväť je v tomto momente pre mňa nepredstaviteľné, tu som rozhodne spokojný s danou hodnotou.

Physical Health & Body (Fyzické zdravie, kondícia – 5) – hodnota päť je reálny obraz, súčasného stavu. Určite som bol na tom aj lepšie, prestal som behať a zanedbávam aj stravu. Obrovský priestor na zlepšenie práve v tomto období (šesť mesiacov voľno v práci).

Spiritual Health (Duševné zdravie – 6) – s hodnotou šesť som spokojný a v najbližšom období sa ani neplánujem venovať tomuto spektru môjho života.

Emotional Health (Emócie, šťastie – 4) – hodnota štyri vyjadruje moju nespokojnosť a pochybnosti o veciach, ktoré robím a neprinášajú mi naplnenie a šťastie. S touto časťou chcem určite intenzívne pracovať.

Career & Mission (Práca, kariéra a poslanie – 5) – toto je časť, ktorej chcem v najbližších šiestich mesiacoch venovať maximálnu pozornosť a skúsiť posunúť úroveň päť vyššie, ideálne niekde na úroveň 7-8.

Contribution (Pomoc okoliu – 7) – pomoc okoliu, ostatným ma určite napĺňa a prispieva k úrovni môjho súkromného šťastia, s hodnotou sedem som spokojný.

Fun & Excitement (Zábava a vzrušenie – 4) – v poslednom období som viac pracoval a venoval sa rodine, táto časť môjho života klesla na hodnotu štyri. Určite som mal lepšie obdobia.

Family & Friends (Rodina a priatelia – 8) – veľká spokojnosť, preto úroveň osem. Rodina a priatelia sú pre mňa najdôležitejšia časť môjho života, venujem jej veľkú časť mojej energie.

Consistent Growth (Neustály rast – 5) – hodnota päť hlavne preto, že posledné obdobie bolo hektické v pracovnej oblasti.

Premýšľanie nad kolesom môjho life balance mi pohlo identifikovať časť, ktorej by som sa chcel venovať, možno aj za pomoci osobného kouča.