Diamantová cena ?

WOW. Diamantová cena ?Je ďalšia v poradí alebo znamená viac? Spýtal som sa Zuzana Dragulova ?

Zuzana Dragulova je riaditeľkou gymnázia vo Vranove nad Topľou. Vo štvrtok získala diamantovú cenu v rámci programu DofE aj za jej proces tvorby vízie školy.

Prepájanie ľudí z biznis prostredia a škôl je krokom správnym smerom. Výmena skúseností a zdieľanie znalostí ide oboma smermi. Za 9 mesiacov nespravíte dieru do sveta, ale veci sa môžu začať hýbať. Ako sa to dá? Poviete si, že to znie až príliš jednoducho.

KROK ZA KROKOM

To, ako Zuzka uchopila tvorbu vízie, je toho dôkazom. Samotné vyskladanie tímu a následný proces tvorby samotnej vízie bol veľmi zaujímavý aj pre mňa. A to napriek tomu, že tento proces tvorby vízii som biznise absolvoval viackrát.

Tím bol umne vyskladaný zo samotných zamestnancov školy, žiakov, bývalých absolventov, zástupcov rodičov a vysokých škôl. Základné školy reprezentovala výchovná poradkyňa a v tíme bola aj psychologička.

Bolo inšpirujúce počuť ako každý z nich uvažuje o budúcnosti školy. Na čom stavať a v čom vidia priestor na rozvoj a posun?
Vízia Gymnázia je ešte v procese a predstavia ju v septembri. Cesta k úspechu, ktorú zvolila Zuzka, je ťažšia ale zmysluplná. Vyhla sa formálnosti, kam veľakrát pokus skĺzne.
Veľká gratulácia, milá Zuzka, k ceste, ktorou si sa vybrala. Tá diamantová cena ?je len bonus naviac.

A tu mi napadá otázka. Je táto cesta súčasťou tímovej spolupráce alebo skôr one (wo)man show?