Dohody

Jednu zo základných zásad, ktorú nielen v obchodnej spolupráci považujem za kľúčovú, je úcta k partnerovi, jeho času a samozrejme aj k dohodám. Ako by to povedala Petra Laktisova, PCC (ICF), modrá farba v mojej osobnosti má veľmi silný rozvážny prízvuk 😊.

Na stretnutia prichádzam radšej 20 minút skôr, aby som predišiel akýmkoľvek meškaniam. Ak sa napriek tomu vyskytne nejaká nepredvídaná udalosť, snažím sa rýchlo reagovať telefonátom či správou. Pre mňa predstavuje meškanie na schôdzku alebo meeting viac než len nedorozumenie – je to otázka rešpektu voči obchodným partnerom.

Podobne pristupujem k dohodám, kde dodržiavanie daného slova považujem rovnako za základnú hodnotu nielen v obchode. Aj keď je písomná dohoda v biznise samozrejmosťou, verím v silu ústnej dohody. Pre mňa je džentlmenská dohoda rovnako záväzná ako každý podpísaný kontrakt.

V minulosti som predpokladal, že môj postoj k času a dohodám je všeobecne zdieľaný. Neskôr som si uvedomil, že každý má iný pohľad, minimálne v otázke času.
Hoci už teraz neberiem meškanie osobne, stále ma prekvapuje, keď niekto nepríde na meeting, nereaguje na správy a ospravedlnenie príde až po niekoľkých hodinách, ak vôbec. Nedodržiavanie dohôd, aj keď nie sú písomné, považujem jednoznačne za nedostatok rešpektu.

Čas a dohody sú pre mňa zásadnými hodnotami, a preto si ich vždy snažím jasne definovať na začiatku každej spolupráce. Nedávno som začal spolupracovať s klientom, ktorý prišiel so žiadosťou o biznis mentoring. Napriek tomu, že prevažne spolupracujem s C-level manažérmi, našli sme spoločnú reč práve v otázke hodnôt, ktoré vyznávame a spolupráca napreduje.