Edinburgh – Dolný Kubín

Niekedy, keď cestujem z Edinburghu, ma zachváti nostalgická nálada. Hlavne preto, že sa odo mňa vzdialia moje vnúčatá, no samozrejme, aj preto, že Edinburgh je nesmierne krásne mesto.

Som pevne presvedčený, že Slovensko má pred sebou ešte dlhú cestu, než sa život v našich mestách priblíži k tomu, čo vidím v tomto úžasnom meste. Mesto je plné histórie a zelene, čo vytvára jedinečnú atmosféru. Ale hlavne mám pocit, že ľudia v Edinburghu sú omnoho tolerantnejší a viac ochotní počúvať jeden druhého.

Minulý piatok sme s Petra Laktisova, PCC (ICF) – usporiadali workshop pre 19 učiteľov zo Cirkevnú spojenú školu, Dolný Kubín. 
Strávili sme spolu veľmi plodný čas, kde sme dokázali zbúrať predsudky a stereotypy týkajúce sa nášho vnímania seba a sveta okolo nás. Bolo úžasné vidieť, ako sme sa navzájom viac ako sedem hodín pozorne počúvali, tolerovali sa a snažili sa pochopiť perspektívu nášho kolegu.

Na chvíľu som mal pocit, že možno ideme správnym smerom a že Edinburgh sa nám aspoň nevzďaľuje tak rýchlo. Som vďačný za túto skúsenosť.

Ďakujem ❤️.
#koučing#mentoring#53K