Ego a pokora, tá istá minca …

Ego a pokora, tá istá minca …

Tak nejak mi v tento čas ide po rozume práve toto spojenie.

Ego a pokoru považujem za dve strany tej istej mince, ktoré môžu výrazne ovplyvniť líderský štýl. 
Zatiaľ čo ego sa týka sebavedomia a vnímania vlastnej hodnoty, pokora zahŕňa skromnosť, rešpekt voči ostatným a ochotu priznať chyby.

Je dôležité si uvedomiť, že ego môže mať vplyv na vodcovstvo, a že nesprávne riadenie ega môže mať negatívne dôsledky pre tímovú dynamiku a výsledky.

Zdravé ego lídra by malo byť založené na sebavedomí, ale nie na arogancii. Líder by mal mať primerané sebavedomie a vieru vo svoje schopnosti, ale mal by byť aj ochotný počúvať a rešpektovať názory ostatných.

Na druhej strane líder s vysokým egom sa môže cítiť nadradený a dominovať v tíme. Často sa sústreďuje potom len na dosahovanie vlastných cieľov a uznania, bez ohľadu na potreby a názory ostatných členov tímu. Tento prístup môže viesť k nedostatku spolupráce, nízkemu tímovému duchu a konfliktom v tíme.

Toto všetko dokáže vyvažovať práve pokora.
Pokora je dôležitou vlastnosťou lídra, ktorá umožňuje rešpektovať a počúvať názory a potreby ostatných. Takýto líder je schopný priznať svoje chyby, učiť sa od ostatných a byť otvorený novým nápadom a perspektívam. Týmto spôsobom dokáže budovať dôveru, lojalitu a spoluprácu v tíme.

Ideálny líder je schopný nájsť rovnováhu medzi sebavedomím a pokorou. Má dostatočné sebavedomie na to, aby viedol a robil rozhodnutia, ale zároveň prejavuje pokoru voči ostatným a rešpektuje ich názory a prínosy.

Prajem Vám (si) pekné sviatky, nech načerpáme potrebnú silu ❤️.

Martin

foto: Viktor Juriga
#koučing#mentoring#53K