Empatia, Logika a Autentickosť

Oslava odlišnosti, jedinečnosti. Áno, aj o tom je budovanie dôvery. Niekedy na to zabúdame. 

Ľahšie sa komunikuje s niekým, s kým sme si podobný. Máme podobné názory, pohľady a aj hodnoty.
Je ľahšie oceňovať kolegov, ktorí vyslovia to čo sme mali na jazyku aj my. Máme prirodzene tendenciu sa obklopovať svojimi obrazmi. 
Naše slepé miesta sa potom zahaľujú ešte väčšou tmou.
Oceniť niečo s čím nie sme stotožnený. To, čo by nás ani vo sne nenapadlo. To považujem za veľmi ťažkú zručnosť. Som presvedčený, že sa s ňou nerodíme, musíme sa ju len učiť.

Spomenul som si na to, keď sme spoločne s jedným manažérom rozoberali tému dôvery vo vnútri jeho tímu.

Na začiatku som to mával veľmi podobné. Zbytočne som si nechcel komplikovať veci, riešením niečoho čo som nevidel, alebo skôr nechcel vidieť. Neuvedomoval som si o koľko prichádzam. 
To prebudenie nebýva príjemné, ale zato veľmi užitočné.

O tom ako budovať, respektíve znovu vystavať dôveru rozprávala Frances Frei na TED2018.

Ak Vás zaujíma téma budovania dôvery, teraz je ten správny čas.
Ako vždy ?.