Energia a čas niečo stoja. 💼✨

Nie som zástanca bombastický sľubov a zliav, hľadám tam vždy nejakú „zradu“🤔.

Po 25 rokoch v biznise som si osvojil jednoduché pravidlo: začiatok dlhodobej spolupráce musí byť založený na jasnosti a definovaní mantinelov. Prečo? Pretože som raz zažil chaotický začiatok spolupráce pri riadenie firmy (horšie to dopadnúť ani nemohlo) bez jasných pravidiel a to ma naučilo dôležitosti štartovať s pevnými základmi.

Dnes, ako mentor a kouč, kladiem dôraz na jasné pravidlá a definovanie mantinelov od samého začiatku. Pri preberaní riadenia firiem či v oblasti biznis vzdelávania mi to prináša stabilitu a úspech. Rád by som to ponúkol aj vám.

➡️ Ako to vyzerá v praxi?

Individuálna spolupráca s manažérmi začína takmer vždy rovnako. Preskúmame spolu štartovaciu čiaru a definujeme váš smer. Som zástancom pracovnej charakteristiky Lumina Spark, ktorú klientom veľmi odporúčam na začiatku spolupráce. Časová investícia závisí od vás – môže to byť pol roka, rok, alebo aj dlhšie, podľa vašich potrieb.

➡️ Koľko času a energie to stojí?

Vy rozhodujete. Je to váš čas a energia.

Vypracovanie pracovnej charakteristiky (LuminaSpark portrét) + interpretácia: 250 eur

Mentoring & koučing: 120 eur/hodina

Dlhšie sedenia: 3+1 (360 eur) a 5+2 (600 eur)

VIP ročná spolupráca: 2400 eur

💎 Ak máte záujem začať, pokračovať v hlbšom (seba)skúmaní, neváhajte si vyhradiť čas a priestor na: https://calendly.com/53k