HORÚCE KRESLO CEO: Osamelé učenie na vrchole

Riadenie prosperujúcej spoločnosti je náročná úloha. Ako CEO čelíme nepretržitým tlakom, aby sme robili rýchle a efektívne rozhodnutia, budovali silné tímy a dosahovali výsledky. V tejto osamelej pozícii sa nám nie vždy dostáva potrebná podpora a spätná väzba.

SILA MENTORINGU
Mentoring sa stáva kľúčovým nástrojom pre CEO, ktorí chcú posunúť svoje líderstvo na novú úroveň. Štúdia Harvard Business Review s 45 generálnymi riaditeľmi, ktorí spolupracovali s mentormi, ukázala pôsobivé výsledky:

69 % CEO uviedlo, že vďaka mentoringu robili lepšie a informovanejšie rozhodnutia.
71 % CEO potvrdilo, že mentoring viedol k zlepšeniu výkonnosti ich spoločnosti.
76 % CEO sa s pomocou mentora dokázalo efektívnejšie vyrovnať s očakávaniami zainteresovaných strán.
84 % CEO ocenilo, že sa vďaka mentoringu vyhli nákladným chybám.

KĽÚČOVÉ FAKTORY
RELEVANTNÁ SKÚSENOSŤ – Mentor by mal mať preukázateľné výsledky v pozícii CEO a hlboké pochopenie výziev tejto úlohy.
ŠIROKÁ PERSPEKTÍVA – Externý mentor prináša nestranný pohľad a nie je zaťažený internými procesmi a vzťahmi.
DÔVERNOSŤ – Vzťah medzi CEO a mentorom je založený na vzájomnej dôvere a umožňuje otvorenú komunikáciu o citlivých témach.

„Najefektívnejšie bolo, keď som sa snažila ukázať svoje silné a slabé stránky, na rozdiel od snahy predstierať.“ – Martine Verluyten, CFO Umicore SA
„Mať problémy pred sebou a podeliť sa o ne so skúseným mentorom, to je tá ozajstná hodnota.“ – Gavin Patterson, výkonný riaditeľ BT Group
„S interným mentorom je možné riešiť len určitú úroveň problémov.“ – Peter Lynas, CFO BAE Systems
„Mohol som ťažiť z pohľadu niekoho, kto už predtým prešiel podobnými cestami.“ – David Nish, CEO David Nish

Nájdite si mentora a posuňte svoj leadership na novú úroveň.