Inner Game

Inner Game

Keď Timothy Gallwey v roku 1974 uverejnil knihu The Inner Game of Tennis, predpoklad, že špičkový výkon v atletike má toľko spoločné s duševnou kontrolou, ako fyzická zdatnosť, bol úplne cudzí. Dnes je spojenie medzi mysľou a telom považované za viac-menej dané a knihy, ktoré sa zaoberajú postojom, koncentráciou a sebavedomím, nájdeme v každom kníhkupectve. V skutočnosti teraz vieme, že ovládnutie vnútornej hry je kľúčovým prvkom každého úspechu – či už ide o šport, obchod, vzťahy alebo osobný rozvoj.

Timothy vo svojej knihe The Inner Game of Stress popisuje účinnú metódu práce so stresom: „Stres má momentum, stres z jednej negatívnej udalosti sa často odrazí v ďalšej. Boj s manželom / manželkou, môže viesť k zlému dňu v práci. Zastaviť negatívny impulz stresu alebo zabrániť stresujúcej udalosti celkovo je možné použitím nástroja STOP.“

Step back – musíte si dať určitý odstup medzi sebou a stresovou situáciou, toto zastaví dynamiku stresu

Think – musíte  zistiť, čo spôsobuje stres v konkrétnej situácii

Organize your thinking – pretože myšlienky často neprichádzajú logicky alebo postupne, profitujte z toho, že usporiadate svoje myšlienky skôr, ako podniknete konkrétne kroky

Proceed – posuňte sa vpred s jasnou mysľou