JEDNODUCHÁ, ZROZUMITEĽNÁ A EFEKTÍVNA

Metóda Start-Stop-Continue je osvedčený nástroj na zlepšenie individuálneho aj tímového výkonu. S Petrou ju máme radi, pretože jej jednoduchosť a efektivita z nej robí univerzálne riešenie vhodné pre rôzne oblasti, od obchodu a výroby cez IT a neziskové organizácie až po nemocnice a školstvo.

1. START: Identifikujte nové prístupy, nápady a postupy, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu. Nebojte sa experimentovať a ísť za hranice komfortnej zóny.

2. STOP: Prestaňte s činnosťami a metódami, ktoré už nie sú efektívne alebo neprinášajú požadované výsledky. Analyzujte minulosť a zbavte sa nepotrebného balastu.

3. CONTINUE: Pokračujte vo veciach, ktoré prinášajú úspech a sú užitočné. Stavajte na silných stránkach a rozvíjajte to, čo funguje.

Vďaka spolupráci s Petra Laktisova, PCC (ICF) sme mali možnosť overiť si účinnosť metódy Start-Stop-Continue v rôznych tímoch a prostrediach. Ukázalo sa, že je rovnako efektívna pri C level manažéroch ako aj pri tých, ktorí len začínajú svoju kariéru.

V rámci programu TEAM reSTARt prehlbujeme túto metódu Start-Stop-Continue a vyhodnocujeme jej výsledky na tímových koučingoch. Naším cieľom je dosiahnuť trvalé zmeny v správaní a výkone tímu a posunúť ho na novú úroveň.