KAŽDÝ ČLEN TÍMU POTREBUJE DEFINOVANÚ ROLU: Kľúč k úspešnému fungovaniu

Nedávno som mal príležitosť viesť dôležitý rozhovor s CEO významnej spoločnosti o rozvoji tímov. Z nášho rozhovoru mi utkvelo v pamäti hlboké pochopenie elementárnych princípov fungovania tímov, a to, aké dôležité je definovať ich základné piliere.

Na každom mentoringu, či už s manažérmi alebo s C level, sa venujeme objasneniu role klienta v rámci tímu a spoločnosti. Často sa stretávam s odpoveďou, že takýchto rolí je hneď viacero a nie len jedna,
S týmto súhlasím, no je dôležité si uvedomiť, že existuje jedna hlavná rola, od ktorej sa odvíjajú všetky ostatné. A práve s jej definovaním a pochopením by sa malo začať.

Avšak, dovolím si tvrdiť, že rovnako dôležité je definovať rolu pre každého člena tímu.

🤔WHY
🔹Poskytuje jasnosť a zodpovednosť: Keď každý vie, aká je jeho rola a aké sú od nej očakávania, je eliminovaná neistota a každý vie, za čo je zodpovedný.
🔹Zvyšuje efektivitu a produktivitu: Keď každý vie, čo má robiť a ako to má robiť, tím môže pracovať efektívnejšie a produktívnejšie.
🔹Podporuje motiváciu a angažovanosť: Keď sa členovia tímu cítia cenení a vedia, že ich práca je dôležitá, sú motivovaní a angažovaní v práci.
Zlepšuje komunikáciu a spoluprácu: Keď každý vie, aká je jeho rola a aké sú od nej očakávania, je uľahčená komunikácia a spolupráca medzi členmi tímu.

What NEXT
Definovanie
Overenie
Pochopenie!!!