Leadership skills – KOMUNIKÁCIA

Komunikácia

Komunikačné schopnosti sú dôležité pre každého, ale lídri a manažéri ich možno potrebujú ešte viac. Dobrí lídri bývajú mimoriadne dobrými poslucháčmi, schopní aktívne počúvať a získavať informácie prostredníctvom kladenia otázok. Vedia prejaviť vysokú mieru asertivity, čo im umožní vyjadriť svoje pevné stanovisko bez agresie. Prostredníctvom komunikácie si rýchlo a efektívne vedia vybudovať dobré a silné vzťahy.

Dobrá komunikácia by sa mala zamerať na dané aspekty:

  1. Aktívne počúvanie

Ľudia sú schopní zapamätať si od 25% do 50% toho, čo počujú. Aktívne počúvanie znamená venovať veľkú pozornosť tomu, s kým komunikujete, mať silnú interakciu s ním. Cieľom je rozpoznať, porozumieť a správne interpretovať danú informáciu, či už verbálnu alebo neverbálnu. To vyžaduje trpezlivosť, energiu a vedomé rozhodnutie prijať, to čo nám chce partner povedať.

  1. Prívetivosť

Snažte sa komunikovať s pozitívnym prístupom, majte otvorenú myseľ a klaďte otázky, ktoré vám pomôžu pochopiť, čo je podstatou informácie. Malé gestá, ako napríklad opýtať sa niekoho, ako sa mu darí, usmievať sa, keď hovorí, alebo pochváliť dobre odvedenú prácu, pomôžu posilniť vzťahy s priateľmi, kolegami a klientami.

  1. Sebadôvera

Ľudia častejšie reagujú na nápady, ktoré sú prezentované sebavedomo. Existuje mnoho spôsobov, ako pôsobiť sebavedomo, nadviazanie očného kontaktu, keď s niekým komunikujete, sedíte vzpriamene s otvorenými ramenami, alebo príprava vopred, aby mali vaše myšlienky zmysel a mohli ste odpovedať na akékoľvek otázky. Presvedčenie o svojich základných hodnotách vytvára pocit spokojnosti a ten pozitívne vplýva na sebadôveru.

  1. Zdieľanie spätnej väzby

Spätná väzba by mala zodpovedať otázky, poskytnúť riešenia alebo pomôcť posilniť projekt alebo tému, ktorú práve komunikujete. Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby je základnou zručnosťou, pretože môže vám aj ľuďom vo vašom okolí pomôcť pri zmysluplnom napredovaní. Spätná väzba je dar. Aby ste dávali spätnú ako dar, dajte si ten čas a námahu zamyslieť sa nad tým, čo chcete povedať. Dávajte spätnú väzbu so zámerom podať ju čo najkonštruktívnejšie. Povedzte spätnú väzbu, ako svoje pozorovanie a nechajte partnerovi priestor na rozhodnutie, či ju prijme alebo nie.

  1. Zrozumiteľnosť a overovanie

Keď hovoríte, je dôležité byť zrozumiteľný a rovnako dôležité je overovať pochopenie. Nezabudnite na prispôsobenie hlasu tak, aby vás bolo počuť v rôznych situáciách a prostrediach, je to nevyhnutné pre efektívnu komunikáciu. Na druhej strane príliš hlasné rozprávanie môže byť v určitých situáciách neúctivé alebo nepríjemné. Vyhnite sa domnienkam a skresleniam, overujte si či ste správne pochopili a zároveň boli pochopený.

  1. Empatia

Empatia znamená nielen porozumieť emócii partnera, ale aj zdieľať svoje vlastné emócie. Schopnosť vcítiť sa do vnútorného sveta iných ľudí, pozerať sa jeho očami, vcítiť sa do jeho kože,  nerobiť súdy, počúvať bez predsudkov, ale zároveň ostať samým sebou. Dôležitým predpokladom empatie je citlivosť voči vlastným pocitom. Ten, kto má strach z vlastných pocitov, nedokáže sa vcítiť a pochopiť ani emócie iných.

  1. Rešpekt

Rešpekt v komunikácii znamená, vedieť kedy máte reagovať na partnerove slová. Neskákať mu do rečí, ale zároveň správnymi otázkami múdro využívať čas a zostať v téme. Rešpekt je prejavenie úcty, obdivu k druhým a viera, že všetci ľudia majú vlastnú hodnotu.

  1. Reč tela

Keď niekoho počúvate, mali by ste venovať pozornosť tomu, čo hovorí, ale aj ako to hovorí, neverbálnemu jazyku. Rovnako by ste si mali pri komunikácii uvedomovať reč svojho tela, aby ste zaistili súzvuk s tým, čo hovoríte a zároveň, že druhá strana bude vnímať celý kontext. Prispôsobte svoj jazyk a gestá okolnostiam.