Leadership skills – MOTIVÁCIA

Motivácia je túžba konať v prospech cieľa. Je to zásadný prvok pri stanovovaní a dosahovaní našich cieľov. Ľudia majú často viacero motívov zapojiť sa do akejkoľvek činnosti. Motivácia môže byť vonkajšia, pričom sa človek inšpiruje vonkajšími podnetmi – inými vecami alebo ľuďmi. Motivácia môže byť tiež vnútorná, pričom inšpirácia pochádza zvnútra – túžba zlepšiť sa v určitej činnosti. Vnútorná motivácia býva silnejšia a úspechy sú pre nás zvyčajne hodnotnejšie.

Líder potrebuje jednak svoju vnútornú motiváciu, ale ak má byť úspešný musí aj vedieť ako motivovať iných. Vlastná motivácia je o preskúmaní samého seba, je súčasťou ďalšej vlastnosti SEBAUVEDOMENIA. Tento článok je tom ako motivovať iných.

Ako motivovať iných, ak vonkajšia motivácia zaostáva za vnútornou? Cesta je sústrediť sa na ich vlastnú vnútornú motiváciu, ktorá je silnejšia a viac ich napĺňa.

Čo k tomu potrebujeme? Tri veci:

  • AUTONOMY
  • MASTERY
  • PURPOSE

(Dan Pink: The Puzzle of Motivation)

✔️ Autonómia: Možnosť sa rozhodovať samostatne a slobodne je presvedčenie, že mám na výber, robím to z vlastnej vôle. Manažér môže autonómiu buď podporovať, alebo podkopávať. Ako líder nemáte na výber, nemôžete hovoriť svojim zamestnancom o tom, ako majú vykonávať svoju prácu. Miesto toho stanovte strategické smerovanie, termíny a kontrolné body a potom im umožnite si určiť, ako prácu vykonať. Autonómia je protikladom mikromanažmentu. Namiesto toho, aby ste sa sústredili na detaily, musíte sa zamerať na výsledky a strategické ciele každého zamestnanca. Nechajte ich, nech sa postarajú o drobnosti splnenia týchto očakávaní. Ak dokážete vytvoriť autonómiu a súčasne robiť ľudí zodpovedných za stanovené ciele a výsledky, potom detaily vám nebudú robiť starosti.

✔️ Majstrovstvo: Rozvíjať svoj talent, silné stránky, pracovať na svojom raste a odbornosti. Túžba byť v nejakej oblasti, obore uznávaný je silná vnútorná motivácia. Niektorí sa porovnávajú medzi sebou, ale niekedy stačí, že som lepší ako „včera“ a toto uvedomenie nás poháňa vpred.

✔️ Význam: Veci, ktoré robím mi dávajú zmysel, sú v súlade s mojimi hodnotami a presvedčením. Význam, účel je vnútorná autonómna energia, ktorá zvyšuje motiváciu. Nikto na nás nemôže vyvíjať tlak, aby sme mali cieľ, a keby sa o to pokúsil, iba by to vyčerpalo našu motiváciu konať. Účel nie je ako kabát, ktorý si oblečiete a čáry máry fuk je tu. Je to niečo čo máme hlboko v sebe, je to cesta, ako dosiahnuť niečo väčšie ako sme my.

Prečo medzi faktormi vnútornej motivácie nie je plat, peniaze? Pretože peniaze sú o hlave a vnútorná motivácia je o srdci. Skúste na to pamätať, keď budete chcieť nabudúce motivovať svojich zamestnancov.