Leadership skills – SEBAUVEDOMENIE

Lídri si musia byť vedomí toho, ako ich správanie ovplyvňuje tých, ktorých vedú. Sebauvedomenie vo vedení je dôležitou vlastnosťou, ktorú by si líder mal pestovať.

Sebauvedomenie vo vedení je porozumenie tomu, ako vaše vlastnosti, návyky a schopnosti ovplyvňujú vaše interakcie s ľuďmi okolo vás.

Sebauvedomenie vedie k osobnej kontrole a rastu, ktorý pomáha lídrom využiť svoje prednosti a viesť tímy k najlepším možným výsledkom.

Ako pracovať na svojom sebapoznaní, sebauvedomení:

Poznaj sám seba –  je dôležité poznať svoje silné a slabé stránky, rozpoznať emócie u seba i u ostatných

Identifikujte, ako na vás reagujú iní ľudia – čo spôsobuje fakt, že reagujú na vás tak, ako reagujú

Feedback od dôveryhodného okolia – s dôrazom na slovo dôveryhodný, je to spôsob, ako získať širší obraz o tom, kto ste a aký máte vzťah k druhým

Hľadajte spôsoby ako prejaviť empatiu – venovanie pozornosti emocionálnym potrebám tých, ktorých vediete, vám môže pomôcť viesť vaše rozhodnutia a vzťahy ako sebavedomý líder

Pozorujte svoje vzorce správania – vyhodnocujte svoje postoje a emócie v daných situáciách, čo vám  v danej situácii pomohlo a naopak uškodilo

Rozvíjajte svoju EQ – štúdie potvrdzujú, že práve emočná inteligencia je základom na ktorom dobrí lídri dokážu vystavať svet okolo seba

Kontinuálna reflexia – proces sebareflexie je nekončiaci proces, zabezpečuje reálny obraz o vás samotných a pomáha stať sa skutočným sebavedomým lídrom

Mark Manson, autor knihy „The Subtle Art of Not Giving a F*ck“ , hovorí o troch úrovniach SEBAUVEDOMENIA (Self-Awareness):

What the Hell Are You Doing?

What the Hell Are You Feeling?

What the Hell Are Your Blind Spots?

Všetci si myslíme, že vieme nezávislo uvažovať na základe faktov a dôkazov, ale pravdou je, že náš mozog trávi väčšinu času odôvodňovaním a vysvetľovaním toho, čo už srdce vyhlásilo a rozhodlo. A neexistuje spôsob, ako to napraviť, pokiaľ sa nenaučíme rozpoznávať, čo srdce hovorí.

Jeho myšlienka, že cieľom sebauvedomenia je sebaprijatie určite stojí za pozornosť.