Moje očakávanie vs realita

? Očakával som, že skupina bude pracovať na spoločnom výsledku.
✔ Realita: Každý pracoval na svojom vlastnom, miesto jedného sme očakávali štyri rôzne.
❌ Finále: Nikto nestihol dokončiť svoju prácu.

Zareflektovali sme prečo sa nám to nepodarilo. Ak by sme pracovali spoločne a prácu si rozdelili šanca na výsledok by bola reálnejšia.

Záver: Ponúkol som im stroj času, ktorý ich vráti na začiatok práce. Čo by zmenili?

Odpoveď: Jeden by sa snažil o spoluprácu, zvyšní traja by nič nemenili.

? WAU, čo ja som považoval za neúspech, oni za perfektný výsledok. Cesta bola pre nich viac ako dostať sa cieľa. Objavili nový nástroj, preskúmali si novú oblasť a dozvedeli sa niečo o sebe …

Zdá sa, že len mne chýbala čerešnička na torte.
Niekedy chceme dať viac, ako druhý potrebuje.