NOVÝ LEVEL EFEKTIVITY A SPOLUPRÁCE – 💎TEAM reSTARt💎

S Petrou Laktisovou, PCC (ICF) pracujeme v tíme už dva roky. Tento čas sme využili na jemné dobrusovanie, doladenie nášho reStart programu.

Naše spolupráca má pevný základ. Spájame naše silné stránky, zručnosti a predovšetkým skúsenosti, ktoré sme získali z našich predchádzajúcich jobov.
Prepájame Petrine vynikajúce koučovacie zručnosti (s viac ako 1000 hodín), skúsenosti s mediáciou rodinných a pracovných sporov a 15-ročnú právnickú prax s mojimi viac ako 25-ročnými skúsenosťami v riadení rôznych firiem, tímov a praktickými zručnosťami v oblasti leadershipu. V posledných rokoch sa špecializujem na mentoring lídrov, strategické plánovanie a riešenie krízových situácií.
To, čo prinášame, sú skutočné skúsenosti z praxe, podložené najnovšími prieskumami a výskumami v oblasti biznisu. Dáta sú pre nás kľúčové.

Spoločne Vám prinášame program hashtag#TEAMreSTARt, ktorý nie je len o zdokonalení vašich pracovných vzťahov, ale aj o otváraní dverí novým výzvam a úspechom.

Čo presne môžete očakávať:
➡️ Individuálny Rast a Kolektívna Sila:
Využite psychometriku Lumina, mentoring a koučing na objavenie skrytých talentov a posilnenie tímovej synergie.

➡️ Efektívna Komunikácia a Harmonická Spolupráca:
Získate nástroje na konštruktívnu komunikáciu aj v náročných situáciách, čo podporí lepšiu spoluprácu a vzájomnú dôveru.

➡️ Jasná Vízia a Cieľová Stratégia:
Pomocou programu vytvoríte jasnú víziu a cieľovú stratégiu, ktorá bude zrozumiteľným a viditeľným kompasom pre celý tím.

➡️ Posilnenie Tímovej Morálky a Produktivity:
Zlepšíte tímovú atmosféru, posilníte motiváciu a dosiahnete trvalé zmeny, ktoré sa prejavia vo výkonnosti tímu.

3xWIN💎
Lepšie vzťahy + efektívnejšia spolupráca = excelentné výsledky
✔ Spokojný zamestnanec
✔ Spokojný CEO
✔ Spokojný majiteľ

Hľadáte spôsob, ako posunúť svoj tím na ďalšiu úroveň efektivity a spolupráce? TEAM reSTARt je vašou správnou cestou k úspechu.