Pokora rozpúšťa ľadovec

Legendárna teória „Ľadovca nevedomosti“ ilustruje alarmujúci trend: čím vyššie v hierarchii, tým menej informácií o reálnych problémoch sa dostáva k vedeniu. Dôsledky môžu byť katastrofálne, od zníženej produktivity až po vážne krízy.

Všetko (údajne) začalo v roku 1989, keď konzultant Sidney Yoshida zrealizoval svoju štúdiu s názvom „Ľadovec nevedomosti“. Yoshida odštartoval svoje zistenia v japonskej automobilke Calsonic.
Zistil, že zatiaľ čo 100 % problémov na prvej línii bolo známych zamestnancom priamo v prevádzke, len 74 % vedeli vedúci tímov, 9 % stredný manažment a iba 4 % vrcholový manažment!
Hoci sa Yoshidaovej štúdie zúčastnilo napokon viacero stredne veľkých organizácií, presnosť čísel a ich aktuálnosť je v dnešnej dobe často predmetom diskusie.

Napriek tomu je podľa mňa dobré zamyslieť sa nad odkazom, ktoré tieto čísla ponúkajú.
V tejto rýchlej dobe je pre lídrov dôležitejšie ako kedykoľvek predtým mať ucelený prehľad o fungovaní celej organizácie. Bohužiaľ, medzi vrcholovým manažmentom a zamestnancami na prvej línii často existuje bariéra nevedomosti, ktorú možno prirovnať k ľadovcu. Táto bariéra môže viesť k neefektívnemu rozhodovaniu, frustrácii a dokonca aj k ohrozeniu samotného prežitia spoločnosti.

Ako sa s tým vysporiadať? Kľúčom je pokora.
Častá interakcia s prvou líniou vám umožní získať cenné informácie, ktoré by ste inak nemali. Vypočujte si ich obavy, spoznajte ich výzvy a preskúmajte ich nápady. Táto pokora vám prinesie nielen cenné poznatky, ale aj posilní vaše postavenie a vplyv.

Mne pomáha toto:
🔹Vyjdite z kancelárie – venujte čas vašim ľuďom. Pýtajte sa ich na ich prácu, problémy a návrhy.
🔹Aktívne počúvajte – nevnímajte ich spätnú väzbu len ako sťažnosti, ale ako cenné informácie pre zlepšenie.
🔹Ukážte, že ste na jednej lodi – zapojte sa do fyzickej práce, aj keď je to „pod vašu úroveň“.
🔹Oceňujte a oslavujte úspechy – dajte najavo, že si vážite prácu vašich ľudí a oceňujete ich prínos.
🔹Buďte transparentní – zdieľajte informácie o dianí v spoločnosti a odpovedajte na otázky s úprimnosťou.

Pokora nie je slabosť, ale naopak, je to silný nástroj, ktorý môže lídrom pomôcť prekonať prekážky a dosiahnuť skvelé výsledky.


The Iceberg of Ignorance (Yoshida, 1989). Image credit: bigstockphoto.com