Pokorný líder, alebo Dolný Kubín a Vranov nad Topľou nie sú až tak ďaleko od seba.

Počas mojej dvojročnej účasti ako mentor Diamantovej ceny vojvodu z Edinburghu som mal tú česť spoznať a pracovať aj s dvoma výnimočnými riaditeľmi stredných škôl. Zuzana Dragulova, riaditeľkou Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou, a Ľudovítom (Lolom) Mačorom, riaditeľom Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne.

Ich školy majú rozdielne zameranie, no ako učitelia aj lídri majú spoločný prístup, ktorý ma zaujal. Obe osobnosti mi priniesli lekciu o pokore vo vedení. Nedávno som to znovu pocítil na akadémii pri príležitosti 70. výročia založenia Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove. Keď na záver akadémie Zuzka vzdala vďaku svojim kolegom a hosťom, vyžarovala obrovskú pokoru k tomu, čo robí a ako to robí. Rovnakú pokoru vnímam aj pri rozhovoroch s Lolom.

Sú to lídri, ktorí napriek svojim úspechom, vedomostiam a tvrdej práci zostali pokornými ľuďmi. Nikdy som ich nepočul kritizovať iné školy. Svoje skúsenosti a poznatky využívajú na rozvoj prostredia, v ktorom pôsobia. Sú otvorení rôznym prístupom a nevnucujú svoju cestu ako jedinú správnu.

Táto skúsenosť ma motivovala zamyslieť sa nad významom pokory a jej vzťahom k líderským vlastnostiam.
Pre mňa znamená pokora nasledovné:

➡️ Zdôrazňuje empatiu: Pokorný líder je ochotný počúvať a brať do úvahy názory a perspektívy ostatných ľudí. Snaží sa porozumieť ich potrebám, obavám a cieľom.

➡️ Uznáva hodnotu ostatných: Pokorný líder si uvedomuje, že každý člen tímu má niečo hodnotné, čím môže prispieť.

➡️ Priznáva si vlastné chyby: Pokorný líder je schopný priznať si vlastné chyby a nesprávne rozhodnutia. Nebojí sa byť zraniteľný a dokáže vziať na seba zodpovednosť. Týmto spôsobom vytvára kultúru, v ktorej je dôležité učiť sa z chýb a neustále sa zlepšovať.

➡️ Udržuje si perspektívu: Pokorný líder si uvedomuje, že nevie všetko a stále má priestor na rast a učenie sa. Namiesto toho, aby sa sústredil len na vlastné názory a postoje, otvorene prijíma názory ostatných a vytvára priestor pre diskusiu a spoluprácu.

➡️ Stavia na spolupráci: Pokorný líder si uvedomuje, že úspech závisí od tímu a že spolupráca je kľúčom k dosiahnutiu cieľov.

Pre mňa sú Zuzka a Lolo príkladmi lídrov, ktorí si vážia a prejavujú pokoru.

Čo znamená pokora pre Vás, prípadne ako ju vnímate v spojitosti s lídrom?

———————————————————
💎Priestor a čas to rozobrať – link

#koučing#mentoring#53K