Šesť klobúkov, alebo iný proces premýšľania

Edwarda de Bona napísal v roku 1985 knihu Six Thinking Hats, teraz je k dispozícii aj český preklad Šesť klobúkov. Napriek tomu, že táto metóda je určená na premýšlanie v skupinách veľmi dobre sa hodí pre koučing, prípadne self koučing. Podstatou metódy šiestich klobúkov je sústrediť sa len na jeden typ myslenia. Pozerať sa na tú istú vec rôznymi spôsobmi.

Biely klobúk (realita, fakty) – symbolizuje nestrannosť, preto podáva fakty bez ich interpretácie. Možné otázky: Čo v súčasnosti vieš o tejto situácii? Ako často sa to stáva? Čo to spúšťa? Čo o tejto situácii ešte nevieš?

Červený klobúk (intuícia, emócie) – city a pocity sú veľmi dôležité pri premýšľaní, netreba ich zdôvodňovať, iba ich pomenuj. Možné otázky:  Čo si myslíš o svojej súčasnej situácii? Aký druh emócií to vyvoláva? Ako sa budeš cítiť, keď dosiahneš požadovaný výsledok?

Čierny klobúk (možné zlyhania) – argumenty prečo to nie je možné, špecializuje sa na kritické hodnotenie, poukazuje na chyby, omyly a nedostatky. Možné otázky: Z akých dôvodov nemôžeš uspieť? Ako môžeš znížiť riziká spojené s neúspechom?

Žltý klobúk (pozitíva, vízie) – dáva priestor víziám a snom, myslí optimisticky. Je pozitívny a konštruktívny. Možné otázky: Ako vyzerá tvoj úspech ? Predstav si, že si už dosiahol požadovaný výsledok a pozeráš sa späť. Čo by si poradil svojmu súčasnému ja?

Zelený klobúk (kreativita, nápady) – hľadá alternatívy, búra hranice poznaného. Zapájame pravú časť mozgu. Možné otázky: Existujú iné možnosti? ako by sa to dalo zmeniť?

Modrý klobúk (plánovanie proces) – určuje pravidlá, zodpovedá za vypracovanie prehľadov, zhrnutí a záverov. Možné otázky: Aký je náš plán? Aký je ďalší krok? Kam sme sa dostali?