THE COACHING FUNNEL MODEL

Coaching Funnel je model (seba)koučovacieho dialógu, ktorý poskytuje dostatočný čas na preskúmanie situácie pred generovaním možností a akcií.

Prvý krok: The goal (cieľ)

Zadefinovanie cieľa v jednej vete. Krátke a jasné zhrnutie cieľa do jednej vety, je praktické, umožňuje sa k nemu kedykoľvek počas procesu koučingu vracať. Ľahšie sa naň zameriava.

Je dôležité sa  zamerať naraz na jeden problém/cieľ. Najprv zvládneme jednu výzvu, a potom prejdeme na inú. Pomôžu otázky typu:

Aký je hlavný problém, ktorý v súčasnosti riešim?

Čo by som v ideálnom prípade chcel, aby sa v tejto situácii stalo?

Aký je konečný cieľ, ktorý by som chcel dosiahnuť?

Čo bude iné, keď dosiahnem svoj cieľ?

Druhý krok: Exploration (prieskum)

Akonáhle je cieľ stanovený, je načase úplne preskúmať situáciu. Prieskum zahŕňa skúmanie vnútorných a vonkajších reakcií, pocitov, skutočností toho, čo sa nám deje. Tento krok je o sumarizovaní toho, čo už máme, vieme, využívame… Všetko čo preskúmame, zistíme nám pomôže urobiť veľké rozhodnutia v posledných troch krokoch.

Môžeme sa pýtať:

Ako to tam momentálne vyzerá a čo tam robím JA?

Kde sa v tejto situácii nachádzam a čo som už pre to vykonal?

Čo mi pomohlo, resp. čo mi môže pomôcť? Kto mi pomohol, resp. kto mi môže pomôcť?

Tretí krok: Options (možnosti)

V tomto kroku musíme zapojiť našu kreativitu, je dôležité hľadať možnosti bez toho, aby sme ich zatiaľ posudzovali.

Skúsme otázky typu:

Zažil som už niečo podobné?

Čo som urobili v tejto konkrétnej situácii, aby som sa pokúsil tento problém prekonať?

Ako som bol úspešný? Aký bol výsledok? Čo sa z tejto skúsenosti môžem naučiť?

Čo s tím môžem a chcem urobiť? Aké mám možnosti? Čo ma približuje k cieľu?

Aké ďalšie možnosti mám?

Štvrtý krok: Decision (rozhodnutie)

Vyberme možnosť, ktorá nás privedie k cieľu zadefinovanom v prvom kroku. Inými slovami si vyberáme z BRAINSTORMINGu to, čo potrebujeme a chceme urobiť. Zároveň robíme vnútorné rozhodnutie, záväzok toto rozhodnutie vykonať.

S ohľadom na všetko, o čom som rozmýšľal, aké riešenie si vyberiem?

Ktorú z týchto možností by som považoval za najvhodnejšiu?

Ktorá z týchto možností bude podľa mňa najúčinnejšia, ktorá mi pomôže dosiahnuť môj cieľ?

Aké je najlepšie riešenie do budúcnosti? Prečo si myslím, že je to v tejto chvíli to pravé pre mňa?

Je to postup, ktorý si chcem vybrať?

Piaty krok: Action (akcia)

Tento krok je o akčnom pláne. Každý akčný krok by mal byť SMART.  Definovanie a formulovanie toho, čo sa bude robiť, posilňuje zodpovednosť a záväzok.

Otázky typu:

Aké opatrenia teraz podniknem, aby som dosiahol svoj cieľ?

Čo konkrétne budem robiť a do kedy?

Aké úlohy alebo kroky sú potrebné na tieto konkrétne akcie?

K čomu sa osobne zaviažem?

Je to realistický plán, ktorý by ma posunul dopredu?

Existujú ďalšie prekážky a výzvy, ktoré by som mohol potrebovať riešiť?

Čo keď narazím na nečakaný neúspech? Čo potom budem robiť?

Čo keď tieto kroky a akcie, ktoré robím, nebudú fungovať? Čo potom budem robiť?

S kým budem zdieľať môj progres?

Ako premýšľate o svojom živote, problémoch, cieľoch a okolnostiach? Nájdite si čas na premýšľanie v každej kroku a nebojte sa položiť si ťažké otázky, ktoré budú pre Vás výzvou. Len tak z tohto modelu dostanete to najlepšie.

Coaching Questions: A Coach’s Guide to Powerful Asking Skills by Tony Stoltzfus.