Úspech vs. Ciele

The Urban Legend (Short story):
V roku 1953 sa absolventi Yale Univerzity zúčastnili na experimente, ktorý mal zistiť, ako sú na tom so svojimi životnými cieľmi.
Výsledok – len 3% malo jasne stanovené, zapísané ciele. O 20 rokov neskôr tieto tri percentá študentov dokázali nahromadiť viac finančných zdrojov ako zvyšných 97%.

➡️ Anthony Robbins – kouč, motivátor, speaker, propagátor NLP – používal tento príbeh na vykreslenie toho, ako dôležité je mať svoj cieľ zadokumentovaný!

➡️ Brian Tracy – motivačný speaker, spisovateľ, autor knihy „EAT THAT FROG!“ – vo svojich motivačných vystúpeniach, knihách často spomína tento experiment.

➡️ Zig Ziglar – obchodník, spisovateľ, prototyp „vytrvalca“ – v jednej svojej motivačnej prednáške o dôležitosti definovania cieľov, pri citovaní tejto legendy dokonca pokľakne?

👍 Časopis Fast Company, pátral po dokumentácii k tomuto experimentu. Výsledok – paradoxne táto štúdia nebola nikde zdokumentovaná a je veľmi pravdepodobné, že sa jedná len o legendu.

Preto sa Fast Company rozhodla urobiť upravený experiment:
Študentov rozdelil na päť skupín, podľa toho ako pristupovali k svojim cieľom.
A – iba vyslovené ciele
B – zapísané ciele
C – zapísané, a neverejný záväzok k ich naplneniu
D – zapísané a verejný záväzok k ich splneniu
E – zapísané, verejný záväzok k ich splneniu a pravidelné reportovanie o pokroku

Výsledok vidíte v grafe.
Až 76% študentom zo skupiny E sa podarilo naplniť svoje ciele. Ak teda chcete splniť svoje predsavzatia, ciele skúste ich dať na papier, prezentovať ich verejne a zriadiť si podporný tím, s ktorým budete zdieľať svoje pokroky.

The Urban Legend (Long story) – https://lnk.sk/pyil

🤔Čo pomáha Vám?

———————-
najbližšie spoločné otvorené WS s Petra Laktisova, PCC (ICF)
Čadca (28.5.2023) – https://lnk.sk/hivj
Bratislava (3.6.2023) – https://lnk.sk/nxnr

Teším sa na Vás
Martin

#koučing#mentoring#53K