VNÍMANIE OVPLYVŇUJE REALITU

Včera sme sa s klientkou venovali dôležitej téme nielen pre hashtag#CEO, kognitívnemu skresleniu. Skryté mentálne vzorce ovplyvňujú naše vnímanie reality a vedú k nesprávnym úsudkom a neefektívnym rozhodnutiam.

Nie je ľahké si priznať, že naše vnímanie nie je objektívne. Vnímame svet cez filter vlastných skúseností, presvedčení a predsudkov. To často vedie k rôznym kognitívnym skresleniam.
Je ich samozrejme veľa, ja som včera s klientkou rozoberal zopár z mojich 12 obľúbených:

 1. Anchoring bias: Náš úsudok je ovplyvnený prvou informáciou, ktorú dostaneme.
 2. Availability heuristic: Posudzujeme pravdepodobnosť udalosti na základe ľahkosti, s akou si vybavíme príklady.
 3. Bandwagon bias: Necháme sa ovplyvniť názormi a správaním ostatných.
 4. Choice supportive bias: Preferujeme informácie, ktoré potvrdzujú naše už existujúce rozhodnutia.
 5. Confirmation bias: Vyhľadávame a interpretujeme informácie tak, aby potvrdzovali naše presvedčenie.
 6. Ostrich bias: Ignorujeme informácie, ktoré sú v rozpore s našimi presvedčeniami.
 7. Outcome bias: Posudzujeme kvalitu rozhodnutia na základe jeho výsledku, bez ohľadu na okolnosti.
 8. Overconfidence: Preceňujeme svoje vlastné znalosti a schopnosti.
 9. Placebo bias: Očakávame, že liečba bude fungovať, aj keď je neúčinná.
 10. Survivorship bias: Zameriavame sa na úspešné prípady a ignorujeme tie neúspešné.
 11. Selective perception bias: Všímame si len informácie, ktoré sú v súlade s našimi očakávaniami.
 12. Blind spot bias: Nevidíme svoje vlastné chyby a predsudky.

Ak sa chcete o kognitívnych skresleniach dozvedieť viac, odporúčam pozrieť si skvelé video s názvom „12 Cognitive Biases Explained – How to Think Better and More Logically Removing Bias“. Stihnete to za desať minút😉.

Pochopenie kognitívnych skreslení pomáha vnímať svet objektívnejšie, robiť lepšie rozhodnutia a stať sa kritickejším k informáciám, s ktorými sa stretávate.

Aké kognitívne skreslenie sa vám zdá najzaujímavejšie? Prípadne aké stratégie používate na zníženie vplyvu kognitívnych skreslení na vaše vnímanie a rozhodovanie?