Whizz-Kidz: Z chaotického startupu na stabilnú charitu vďaka Lumina Spark!

Whizz-Kidz, malá britská charitatívna organizácia zameraná na pomoc mladým ľuďom v celom Anglicku, sa po rýchlej expanzii ocitla v nestabilnej situácii. Fungovanie pripomínalo skôr chaotický startup ako stabilnú organizáciu. Vysoká fluktuácia, nízka morálka, nejasná komunikácia a absencia strategického smerovania boli len niektoré z problémov, s ktorými sa potýkali.

Pomocou Lumina Spark, platformy s modernými nástrojmi pre rozvoj tímov a líderstva, sa im podarilo dosiahnuť omnoho lepšie výsledky:

Po roku spolupráce:
Zvýšenie spolupráce v tíme o 28,7%
Nárast viery v prijímanie správnych rozhodnutí o 25%
Zlepšenie atmosféry na pracovisku o 24%
Viac informácií o tejto transformácii nájdete v linku v komentári.


Chcete aj Vy prebudiť skrytý potenciál Vášho tímu a posunúť Vašu organizáciu na novú úroveň? Lumina Spark ponúka silné a moderné nástroje, ktoré Vám pomôžu:

Zlepšiť komunikáciu a spoluprácu v tíme
Posilniť líderské zručnosti
Vytvoriť motivujúce a produktívne pracovné prostredie
Zvýšiť angažovanosť a lojalitu zamestnancov
Dosiahnuť strategické ciele