Záhada pyramídy

Pyramídy mi pripomínajú, že aj tie najambicióznejšie a najnáročnejšie projekty sa dajú dosiahnuť s vytrvalosťou, spoluprácou a správnym vedením. Budovanie úspešného tímu je podobný proces, ktorý si vyžaduje čas, úsilie a strategické myslenie.
Predpokladá sa, že postaviť známu Cheopsovu pyramídu trvalo 20 rokov. Postaviť fungujúci tím toľko trvať nemusí, ale za deň to asi nedáme 😉.

Predstavte si pyramídu, ktorá symbolizuje úspešný tím. Každý kameň v pyramíde predstavuje jeden z aspektov Lencioniho modelu nefunkčnosti tímu:
NEDOSTATOK DÔVERY: Základ pyramídy je najdôležitejší a reprezentuje dôveru. Bez dôvery sa tím rozpadne. Kamene v základe musia byť pevné a stabilné, aby uniesli váhu celej pyramídy.
STRACH Z KONFLIKTU: Druhá vrstva pyramídy symbolizuje strach z konfliktu. Ak sa v tíme neumožňuje konštruktívny konflikt, kamene sa začnú uvoľňovať a pyramída sa stane nestabilnou.
NEDOSTATOK ZÁVÄZKU: Tretia vrstva pyramídy reprezentuje nedostatok záväzku. Ak sa členovia tímu necítia zaviazaní k spoločným cieľom, pyramída sa začne rozpadať.
VYHÝBANIE SA ZODPOVEDNOSTI: Štvrtá vrstva pyramídy symbolizuje vyhýbanie sa zodpovednosti. Ak sa členovia tímu nebudú zodpovedať za svoje činy, pyramída sa zrúti.
NEPOZORNOSŤ K VÝSLEDKOM: Vrchol pyramídy symbolizuje nepozornosť k výsledkom. Ak sa tím nesústredí na dosiahnutie cieľov, pyramída nemá zmysel.

Pyramída sa buduje postupne, kameň po kameni. To isté platí aj pre budovanie tímu. Tím sa buduje postupne, krok za krokom.

P:S.: Fotka je z nášho aktuálneho tréningu #TEAMreSTARt