Urobiť rozhodnutie a kráčať, prípadne sedieť 🤔

Každý deň robíme množstvo rozhodnutí. Niekedy sú to malé voľby, inokedy vážne rozhodnutia, ktoré ovplyvnia našu budúcnosť.
Vedieť, ako robiť rozhodnutia, je kľúčovým zručnosťou, ktorú potrebujeme, nielen ak sme v pozícii lídrov. Túto schopnosť sa môžeme naučiť a následne zdokonaliť.

Mám za sebou stretnutia s mnohými CEO, ktorí sa báli či nechceli robiť rozhodnutia. Dôvody sú rôznorodé – strach z možného neúspechu,, pochybnosti o sebe samých alebo jednoducho odmietavý postoj voči zmenám.
Aj mne sa páči Status Quo, špeciálne „Whatever you Want“, ale zmeny sa proste dejú 😉
Alebo ako vraví jedna moja dobrá kamarátka – „Neurobiť rozhodnutie, je tiež naše rozhodnutie a je to úplne v poriadku“

To ako robíme, respektíve „nerobíme“ rozhodnutia je tiež súčasťou individuálnej interpretácie LuminaSpark s klientami.
Dôležité je poznať faktory, ktoré ovplyvňujú naše rozhodovanie.
👉 Kedy sa riadime logikou a kedy empatiou?
👉 Ako racionálne využívame logiku v diskusiách, argumentovaní a hľadaní riešení?
👉 Kedy uplatňujeme interpersonálne zručnosti a budovanie vzťahov?

Jednoducho povedané, rozhodnúť sa a potom kráčať.
Je úplne prirodzené, že na ceste narazíme na množstvo prekážok a budeme musieť naše rozhodnutia prispôsobiť. To však patrí k procesu.

V niektorých prípadoch urobíte rozhodnutie a nepohnete sa, zostanete stáť alebo sedieť tak ako ja na fotke. Som ale presvedčený, že tak ako ja, v nejakom momente musíte ten zadok zdvihnúť a začať kráčať😉.

Ako Vám ide rozhodovanie? Čo Vám pomáha pri tomto procese?

——————————————-
Mgr. Martin Petrík, MBA – mentor lídrov, kouč, konzultant psychometriky LuminaSpark
Štvrťstoročie som rozbiehal, rozvíjal, riadil, ale aj zachraňoval rôzne spoločnosti. Ako CEO v týchto spoločnostiach som mal možnosť spolupracovať s úžasnými ľuďmi, od ktorých som sa mohol veľa učiť.

💎 Ak máte záujem pokračovať v hlbšom (seba)skúmaní, neváhajte si vyhradiť čas a priestor na: https://calendly.com/53k