Adventná Kapustnica a Inšpirácia z Múzea V&A Dundee

Nedávna návšteva múzea V&A Dundee mi odhalila nový pohľad prostredníctvom vitráže, ktorá pôvodne zdobila Marischal College v Aberdeene. Fascinoval ma nápis, ktorý by sme mohli voľne preložiť ako: ‚Celok je viac ako súčet jeho častí.‘

Túto myšlienku som si pripomenul minulý víkend, keď sme susedia varili našu ‚adventnú kapustnicu.‘ Počas večera ma napadlo, že život nie je len o individuálnych úspechoch, ale aj o vzájomnom prepojení a spolupráci. Je to o vytváraní komunity, kde každá jednotlivá časť postupne zapadne a prispieva k celku, tvoriac niečo väčšie.

Ak vôbec existuje miesto, kde platí táto filozofia, tak to je pri našich školeniach tímov s kolegyňou Petra Laktisova, PCC (ICF). Tu sa skutočne potvrdzuje, že celok je viac ako súčet jeho častí. Spoločne vytvárame dynamické tímy, kde individuálne schopnosti a talenty každého člena prispievajú k dosiahnutiu spoločných cieľov.

Vo svete, kde individualizmus často prevláda, tento obraz mi pripomína dôležitosť tímovej spolupráce a solidarity. Predvianočné obdobie nám všetkým pripomína hodnoty spojenectva, a my si vážime príležitosť spoločne tvoriť niečo výnimočné.

Teším sa na pokračovanie našich spoločných úspechov a prajem vám všetkým krásny a oddychový predvianočný čas!

P.S.: Autor Douglas Strachan mal pravdepodobne na mysli týmto výrokom niečo úplne iné🤔.

——————————————-
💎 Ak máte záujem začať, pokračovať v hlbšom (seba)skúmaní, neváhajte si vyhradiť čas a priestor na: https://calendly.com/53k