Nie všetko sa podarí …

Niekedy je proste nebo proti Vám, nejde to, nech to skúšate zhora, zdola. Včera rozhodne taký deň nebol 😉.

S Petrou Laktisovou sme včera viedli workshop o efektívnej komunikácii, ako ceste k lepším tímovým výsledkom.

Veľký rešpekt a úcta 👏 OZ VAGUS, robia záslužnú a náročnú prácu.
Sú v teréne v rôznych programoch. Každý niekde inde.

Ak chcú pomáhať a dosahovať výsledky, musia si to poriadne odmakať.

Všetky zložky musia fungovať ako hodinky.

Bez efektívnej komunikácie a poznania vzájomného kontextu to ide ťažko. Aj keby makal každý z nich na 150%.

My sme spoločne s Petrou prispeli svojou troškou.

Cez #LuminaSpark sme si spoločne zvedomili kto vlastne sme, v čom sme dobrí a ako to pomáha tímu.
Pozreli sme sa, kde stojím Ja a kde moji kolegovia z tímu.

Na záver klasické cvičenie START-STOP-CONTINUE.
Výsledok činností, ktoré chceme prestať robiť v záujme efektívnejšej komunikácie v tíme, je myslím inšpiratívny aj pre iné tímy. Podnetov bolo veľa, tieto sa opakovali celkom často:

➡️ menej si domýšľať, viac sa pýtať
➡️ neposudzovať, počúvať, pýtať sa
➡️ nerobiť závery bez komunikácie
➡️ prestanem robiť rýchle závery

Ako ste na tom VY a rýchle závery?


Pomáhame vytvárať adaptabilné a efektívne tímy prostredníctvom objavovania talentu a potenciálu. Uvedomenie si ako to mám JA a ako moji kolegovia v tíme, podporuje rešpekt, spoluprácu a psychologické bezpečie.