Anthony Robbins , Brian Tracy, Zig Ziglar – Urban Legend

Story:

V roku 1953 sa absolventi Yale Univerzity zúčastnili na experimente, ktorý mal zistiť, ako sú na tom so svojimi životnými cieľmi.

Výsledok – len 3% malo jasne stanovené, zapísané ciele. O 20 rokov neskôr tieto tri percentá študentov dokázali nahromadiť viac finančných zdrojov ako zvyšných 97%.

Aký je záver?

? Anthony Robbins – kouč, motivátor, speaker, propagátor NLP – používal tento príbeh na vykreslenie toho, ako dôležité je mať svoj cieľ zadokumentovaný!

? Brian Tracy – motivačný speaker, spisovateľ, autor knihy „EAT THAT FROG!“ – vo svojich motivačných vystúpeniach, knihách často spomína tento experiment.

? Zig Ziglar – obchodník, spisovateľ, prototyp „vytrvalca“ – v jednej svojej motivačnej prednáške o dôležitosti definovania cieľov, pri citovaní tejto legendy dokonca pokľakne ?

Časopis Fast Company, pátral po dokumentácii k tomuto experimentu. Výsledok – paradoxne táto štúdia nebola nikde zdokumentovaná a je veľmi pravdepodobné, že sa jedná len o legendu.

The Urban Legend – celá story

Preto sa Fast Company rozhodla urobiť upravený experiment:

Študentov rozdelil na päť skupín, podľa toho ako pristupovali k svojim cieľom.

A – iba vyslovené ciele

B – zapísané ciele

C – zapísané, a neverejný záväzok k ich naplneniu

D – zapísané a verejný záväzok k ich splneniu

E – zapísané, verejný záväzok k ich splneniu a pravidelné reportovanie o pokroku

Výsledok o splnení cieľov daných skupín:

Až 76% študentom zo skupiny E sa podarilo naplniť svoje ciele. Ak teda chcete splniť svoje predsavzatia, ciele skúste ich dať na papier, prezentovať ich verejne a zriadiť si podporný tím, s ktorým budete zdieľať svoje pokroky.