SMART ciele

Máte niekedy pocit, že tvrdo pracujete, ale nikam sa nedostanete? Keď vyhodnocujete, čo ste dosiahli za posledných päť alebo desať rokov, a vidíte len malé pokroky, zlepšenia svojich schopností. Alebo sa možno trápite, ako v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov naplníte svoje ambície. Mnoho ľudí skáče z jednej práce do druhej, alebo sa ponáhľa, aby sa pokúsili urobiť viac, a pritom dosiahli veľmi málo. Riešením môže byť práve model SMART.

Stanovenie SMART cieľov znamená definovať svoje nápady, koncentrovať svoje úsilie, produktívne využívať svoj čas a zdroje a zvýšiť svoje šance dosiahnuť v živote to, čo chcete.

 • Specific – špecifický (jasnosť a konkrétnosť uľahčuje dosiahnutie cieľov)
 • Measurable – merateľný (merať progres a vedieť kedy je cieľ splnený)
 • Achievable – dosiahnuteľný (vieme že máme priamu kontrolu nad dosiahnuteľnosťou cieľa)
 • Relevant – relevantný (vyhnime sa zbytočnému stresu a frustrácii tým, že cieľ urobíme realistickým a hodnotným)
 • Timebound – časovo ohraničený (poznať dátum splnenia nám pomáha byť koncentrovaný)

Specific – špecifický

Čím konkrétnejšie ciele stanovíme, tým ľahšie ich dosiahneme! Keď máme jasno v tom, čo chceme, ľahko sa rozhodujeme a konáme, pretože presne vieme, čo sa pokúšame urobiť. Mnoho ľudí zápasí s tým, aby začali so svojimi cieľmi – jednoducho preto, že svoje ciele dostatočne nespresnili.

 • Čo chcem dosiahnuť?
 • Prečo je tento cieľ dôležitý?
 • Koho to ovplyvní?
 • Aké zdroje alebo obmedzenia mám?

Measurable – merateľný

Ako budeme vedieť, že sme dosiahli svoj cieľ, ak ho nemôžeme zmerať? Ak nemôžeme dokázať, že sme cieľ splnili, potom to nie je merateľné – to znamená, že to nie je SMART cieľ. Merateľnosť je veľmi dôležitou súčasťou špecifikácie našich cieľov. Je dôležité mať merateľné ciele, aby sme mohli sledovať svoj pokrok a zostať motivovaní. Hodnotenie pokroku nám pomôže udržať sa sústredení, dodržať termíny a cítiť vzrušenie z priblíženia sa k dosiahnutiu svojho cieľa.

 • Koľko?
 • Kde presne sa nachádzam na ceste k cieľu?
 • Ako sa dozviem, že som cieľ dosiahol?

Achievable – dosiahnuteľný

Nemôžeme ovládať osud – ani iných ľudí. Aby bol cieľ SMART, musí byť realizovateľný nami a pod našou kontrolou. Inak to nie je cieľ, ale prianie! Dosiahnuteľné ciele sú tie, s ktorými môžeme niečo urobiť, t.z. kde existuje niekoľko krokov, ktoré sú pod našou kontrolou – ktoré vedú k dosiahnutiu tohto cieľa. Aby bol náš cieľ úspešný, musí byť realistický a dosiahnuteľný. Inými slovami, mal by rozšíriť naše schopnosti, ale stále byť možný.

 • Ako môžem dosiahnuť tento cieľ?
 • Aké iné obmedzenia existujú? (napríklad – finančné, časové,…)

Relevant – relevantný

Je dôležité mať dobrý pocit zo svojich cieľov. Keď si stanovíme cieľ, ktorý je mimo nášho dosahu, často sa cítime preťažení, frustrovaní a niekedy to úplne vzdáme. Skutočne SMART ciele prinášajú pocit naplnenia, uspokojenia. To znamená – je dôležité pri stanovovaní cieľov zohľadniť existujúce záväzky a životný štýl. SMART ciele musia byť zároveň dostatočne náročné, aby nás inšpirovali. A musia byť dostatočne realistické, aby ste verili, že ich môžete dosiahnuť. Všetci potrebujeme podporu a pomoc pri dosahovaní našich cieľov, ale je dôležité udržať si nad nimi kontrolu. Veľa je to o nastavení seba samého pre úspech. Tento krok je o zabezpečení toho, aby bol náš cieľ pre nás dôležitý a aby bol tiež v súlade s inými relevantnými cieľmi.

 • Zdá sa mi to hodnotné?
 • Je na to ten správny čas?
 • Je to v súlade s mojimi hodnotami?
 • Som tou správnou osobou na dosiahnutie tohto cieľa?

Timebound – časovo ohraničený

Ak nemáme stanovený deadline, máme menšiu motiváciu pracovať na dosiahnutí svojich cieľov. Termíny nám umožňujú pracovať na viacerých cieľoch. Vieme, ako nastaviť svoju aktivitu s ohľadom na termín a dôležitosť daného cieľa. Inak bude vyzerať akčný plán, naše úsilie, koncentrácia na dosiahnutie cieľa, ak je konečný termín o mesiac, v porovnaní s konečným termínom o jeden rok. Každý cieľ potrebuje konečný dátum, aby sme mali konečný termín, na ktorý sa musíme zamerať a na ktorom je potrebné pracovať. Tento krok SMART cieľov pomáha predchádzať tomu, aby mali každodenné úlohy prednosť pred našimi dlhodobými cieľmi.

 • Kedy?
 • Čo môžem urobiť odteraz o päť mesiacov?
 • Čo môžem urobiť odteraz o päť týždňov?
 • Čo môžem urobiť dnes?

SMART je účinný model, ktorý poskytuje zrozumiteľnosť, zameranie a motiváciu, ktorú potrebujeme na dosiahnutie svojich cieľov. Zlepší našu schopnosť dosiahnuť ich tým, že nás motivuje k jasnému definovaniu cieľov a stanoveniu termínu dokončenia. Model SMART vie použiť ktokoľvek a kdekoľvek, bez toho, aby potreboval špeciálne nástroje alebo školenia.