Edward de Bona – kritik bezbrehého pozitivizmu

K tomuto postu ma inšpirovala nedávna mini debata o tom, ako vnímam potrebu mať v tíme v určitej fáze realizácie projektu (sna) aj kritika – Čierny klobúk.

Šesť farebných klobúkov Edwarda de Bona je nástroj na uľahčenie efektívneho myslenia a riešenia problémov. Každý klobúk reprezentuje odlišný spôsob myslenia a pri jeho nasadení sa môžete zamerať na jeden aspekt danej problematiky:
🔹Biely klobúk: Neutralita a objektivita. Zameriava sa na zhromažďovanie faktov a informácií bez emócií či interpretácie.
🔹Červený klobúk: Emócie a pocity. Vyjadruje intuíciu, emócie a zážitky bez posudzovania.
🔹Zelený klobúk: Tvorivosť a nové nápady. Vytvára nové myšlienky, alternatívy a netradičné riešenia.
🔹Žltý klobúk: Optimizmus a pozitívne myslenie. Hľadá príležitosti, benefity a pozitívne aspekty.
🔹Čierny klobúk: Kritika a pesimizmus. Zameriava sa na slabé stránky, riziká a potenciálne problémy.
🔹Modrý klobúk: Kontrola a riadenie procesu. Riadi diskusiu, organizuje myšlienky a zhrňuje výsledky.

Šesť klobúkov nie je rigidný systém. Dá sa používať flexibilne a kombinovať podľa potreby. Dôležité je uvedomiť si rôzne perspektívy a aby sme ich aj zvážili pri hľadaní riešenia.


Edward de Bono bol okrem svojej práce na šiestich farebných klobúkoch známy aj ako kritik pozitivismu. Vnímal čisto pozitivistický prístup ako príliš rigidný a obmedzujúci pre efektívne riešenie problémov a inovácii.
Veril, že kreativita a flexibilné myslenie sú kľúčové pre úspech v komplexnom a neustále sa meniacom svete.

Tú hranicu kde pozitivita ešte pomáha a kde už škodí nechám na vás.