Náročný, ale plodný deň…

Minulý týždeň sme mali príležitosť pracovať s dvoma tímami nákupcov spoločne s Petrou Laktisovou, PCC (ICF). Obaja tímy nás prekvapili svojím nadšením a ochotou prehlbovať svoje schopnosti.

Jedným z očakávaní účastníkov bolo byť plne „tu“ s kolegami. Byť skutočne prítomným celý deň nie je ľahká úloha, ale zároveň to prináša nepreberné výhody. Toto očakávanie bolo zreteľne naplnené a ocenili sme to v našom hodnotení po intenzívnom dni.

Počas dňa oba tímy riešili množstvo dôležitých otázok, no k niektorým témam sme sa neustále vracali:
➡️ Rozpoznať, pochopiť a identifikovať, čo sa deje v nás a okolo nás v tíme.
➡️ Prečo ľudia vnímajú veci odlišne?
➡️ Kde nám naše kvality pomáhajú a kde nás limitujú?

Bol to náročný, ale neuveriteľne obohacujúci deň, ktorý nám pridal na skúsenostiach a zároveň nám všetkým otvoril nové perspektívy.
Ďakujeme za dôveru ❤️.

——————————————-
Mgr. Martin Petrík, MBA – mentor lídrov, kouč, konzultant psychometriky LuminaSpark
Štvrťstoročie som rozbiehal, rozvíjal, riadil, ale aj zachraňoval rôzne spoločnosti. Ako CEO v týchto spoločnostiach som mal možnosť spolupracovať s úžasnými ľuďmi, od ktorých som sa mohol veľa učiť.

💎 Ak máte záujem pokračovať v hlbšom (seba)skúmaní, neváhajte si vyhradiť čas a priestor na: https://calendly.com/53k