Nový projekt Junior MANAGER

Prvý dlhodobý projekt v spolupráci s partnerom z Česka. Toto partnerstvo prináša spojenie bohatých skúsenosti v oblasti vzdelávania na jednej strane a reálnych viac ako 25 ročných skúseností v riadení firiem.

Pilotný ročný cyklus pozostáva zo šiestich modulov, celkovo zaberie 66 hodín školiacich hodín. Na každom module sa zúčastní minimálne  8 -16 účastníkov v troch častiach. Účastníci si počas kurzu zvýšia svoju digitálnu gramotnosť (školenie bude prebiehať cez platformu zoom, s využitím všetkých možností tejto platformy) Pri vytváraní metodiky sme dávali dôraz na používanie digitálnych nástrojov v prevažnej miere voľne dostupných. (napr. pri module Time managment sa podrobne venujeme  využitiu a prepojeniu nástrojov: Gmail, Gkalendár a GQueues na zvládnutie riadenia času prostredníctvom GTD.)

Projekt Junior MANAGER je určený pre absolventov strednej a vysokej školy, ktorí hľadajú svoje prvé zamestnanie, prípadne sú vo svojom prvom zamestnaní. Absolvovanie celého cyklu im pomôže získať svoje prvé zamestnanie, alebo zvýši ich sebaistotu a sebadôveru v ich prvom zamestnaní, nakoľko  posilnia svoje pracovné skills.

6 modulov:

Time management

Komunikácia a vyjednávanie

Stres management

Prezentovanie

Kooperácia a spolupráca v tíme

Work Life Balance

Každý modul pozostáva z troch častí, pričom každá časť má iný charakter, ale sledujú spoločný cieľ posunúť účastníkov v danej téme, rozvinúť skills potrebných pre rozbeh kariéry. Prvá časť je informačno-interaktívny workshop na danú tému, spojený s otestovaním vstupných informácii účastníkov v danej téme. Druhá časť je individuálne zavedenie a nastavenie danej témy do činnosti účastníkov. Tretia časť  je vzájomné pozdielanie skúseností účastníkov s reálnou prácou s danými nástrojmi a záverečné meranie zmeny znalosti danej témy. Medzi jednotlivými časťami daného  modulu je vždy interval dvoch týždňov.