Skutočná realita?

V dnešnej dobe žijeme v rýchlom svete plnom nielen inšpiratívnych príbehov a udalostí. Často však zabúdame, že každý príbeh, každý život, má svoje nevyriešené kapitoly a neviditeľné riadky. Sklon k rýchlym súdom a posudzovaniu situácií na prvý pohľad môže byť jednoduchý, avšak kľúčová otázka znie – je to skutočná realita?

Mnohokrát sledujeme úspešné príbehy alebo vzory a predpokladáme, že celá pravda je na povrchu. Ale čo, ak nevidíme tie menej nápadné okamihy, alebo ak nám unikajú odvážne rozhodnutia, ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmé?

Rovnako aj v bežnom živote nevieme o všetkých rozmeroch a kontextoch každého príbehu. Naše súdy môžu byť založené na časti informácií, ktoré máme k dispozícii, ale chýba nám celkový obraz. Je to ako skúšať skladať puzzle, keď máme len niekoľko dielikov a zvyšok obrázka nám uniká.

Takže, než urobíme rýchly záver o niečích cestách alebo rozhodnutiach, možno by sme mali vziať na vedomie už „otrepané“ ale pravdivé, že každý príbeh je ako ľadovec – väčšina z neho je pod hladinou. Premýšľajme o tom, či naše súdy odhaľujú celý obraz, alebo či by sme mali byť otvorení možnosti, že existuje viac, než čo vidíme.

Osobne ma potešila nedávna informácia z mojej biznis „bubliny“, kde sa potvrdilo, že ak robíme rýchle súdy, máme pred sebou ešte dlhú cestu.

——————————————-
Mgr. Martin Petrík, MBA – mentor lídrov, kouč, konzultant psychometriky LuminaSpark
Štvrťstoročie som rozbiehal, rozvíjal, riadil, ale aj zachraňoval rôzne spoločnosti. Ako CEO v týchto spoločnostiach som mal možnosť spolupracovať s úžasnými ľuďmi, od ktorých som sa mohol veľa učiť.

💎 Ak máte záujem začať, pokračovať v hlbšom (seba)skúmaní, neváhajte si vyhradiť čas a priestor na: https://calendly.com/53k