Nadhľad môže pomôcť nielen v biznise.

Ak by sme sa mohli na okamih pozrieť na svet z výšky, otvorené nebo, obklopené modrou sférou, čo by sme videli? Slnko vychádza na východe a zapadá na západe, a pod ním sa rozkladajú krajiny a kontinenty. Ale z tejto perspektívy sa zdá, že všetky tie rozdiely a konflikty strácajú svoj význam. Z výšky je náš svet nádherným miestom na život.

Vidíme, ako rieky spájajú rozličné kultúry, ako hory a oceány nás chránia, príroda sa vyvíja v harmónii. Všetky tie vojny a nezmyselné hádky sa zmenšujú, akoby sa stali nepodstatnými.

Oddych z tohto všetkého, aspoň na chvíľu, môže byť blahodárny. Je to čas na reflexiu, na premýšľanie o tom, ako by mohol svet vyzerať, keby sme sa dokázali pozrieť naň z tejto perspektívy častejšie.
Z tej výšky vidím len krásu a krehkosť zároveň.

Podobne a predsa trocha inak mi to pomohlo v mojej ceste v biznise. Nadhľad vie byť celkom užitočný. Pre mňa to nie je len pohľad na veci z výšky, ale predovšetkým schopnosť vidieť celok a súvislosti, a následné racionálne rozhodovanie ohľadom priorít.

Vnímanie celku: Rovnako ako piloti, ktorí majú prehľad o celej situácii vo vzduchu, aj ja som musel mať prehľad o našich organizáciách. Toto mi umožňovalo identifikovať hlavné súvislosti medzi rôznymi časťami našich organizácií.

Priradenie priorít: Ak som vedel, aké súvislosti a vzájomné závislosti existujú, mohol som efektívnejšie rozhodovať o tom, ktorým povinnostiam a projektom priradiť prioritu. Schopnosť priraďovať priority na základe dôležitosti a potreby organizácie bola kľúčová pre úspech.

Racionálne rozhodovanie: „Letecký pohľad“ mi umožňoval racionálne rozhodovanie, vnímal som, ako sa jednotlivé kúsky skladačky organizácie spájajú a ovplyvňujú celkový obraz. Schopnosť predvídať dôsledky rozhodnutí je významná.

Flexibilita v riešeniach: Rovnako ako piloti prispôsobujú svoje manévre podľa potreby, aj my musíme byť pripravení prispôsobiť naše stratégie a plány na základe zmeny situácie. „Letecký pohľad“ umožňuje flexibilitu v riešení problémov.

Vnútorný pokoj a vyrovnanosť: Na konci dňa mi to skoro vždy prinieslo vytúžený pokoj.

Dnes, keď sa vraciam z Edinburghu a premýšľam o tom všetkom, čo ma čaká tam dole, stačí mi aj tá posledná fáza – vnútorný pokoj. A ilúzia (možno nie), že svet je nádherným miestom na život.

——————————————-
Mgr. Martin Petrík, MBA – mentor lídrov, kouč, konzultant psychometriky LuminaSpark
Štvrťstoročie som rozbiehal, rozvíjal, riadil, ale aj zachraňoval rôzne spoločnosti. Ako CEO v týchto spoločnostiach som mal možnosť spolupracovať s úžasnými ľuďmi, od ktorých som sa mohol veľa učiť.

💎 Ak máte záujem začať, pokračovať v hlbšom (seba)skúmaní, neváhajte si vyhradiť čas a priestor na: https://calendly.com/53k