Talent, Disciplína, Vytrvalosť, …

Často počúvam od manažérov, že potrebujú objaviť ten jedinečný nápad alebo konkurenčnú výhodu, ktorá rozhodne o úspechu ich projektu. Áno, to je pravda.

Rovnako aj nevídaný úspech športovcov môžeme pripisovať ich prirodzenému talentu, a niekedy aj ich mimoriadnym telesným dispozíciám. Áno, aj to je pravda.

💎 Talent, Skvelý nápad: Dar, ktorý dáva výhodu
Je to podobné ako šperk – vzácny, jedinečný a nádherný. Športovci s prirodzenými športovými schopnosťami majú výhodu, podobne ako podnikatelia s inovatívnymi myšlienkami. Talent vytvára začiatočný bod, ale cesta k úspechu vyžaduje viac.

💎 Disciplína: Stavebný Materiál
Podobne ako nepostavíme dom bez správneho materiálu, aj talent nemôže rozkvitnúť bez disciplíny. Disciplína vytvára štruktúru a spoľahlivosť, ktorá nám umožňuje talent a podnikateľské vízie realizovať.

💎 Vytrvalosť: Odolnosť voči ťažkostiam
Vytrvalosť je akoby pevný základný kameň, na ktorom stojí nielen stavba, ale aj talent a vízie podnikateľov. Bez nej by bolo ťažké prekonať ťažké obdobia.

💎 Rovnováha Talentu, Disciplíny a Vytrvalosti
Skvelý podnikateľský nápad, talent, a konkurenčná výhoda – to sú dôležité komponenty. Áno, aj to je pravda.
Za tie dlhé roky čo pôsobím v biznise som sa však nestretol s niekým, kto uspel len na základe skvelého podnikateľského nápadu.

Som presvedčený, že rozhoduje rovnováha medzi týmito komponentmi – talent, disciplína a vytrvalosť. Tieto faktory spolu tvoria pevný základ, na ktorom stojí úspech.

Ako vnímate talent, konkurenčnú výhodu?

——————————————-
Mgr. Martin Petrík, MBA – mentor lídrov, kouč, konzultant psychometriky LuminaSpark
Štvrťstoročie som rozbiehal, rozvíjal, riadil, ale aj zachraňoval rôzne spoločnosti. Ako CEO v týchto spoločnostiach som mal možnosť spolupracovať s úžasnými ľuďmi, od ktorých som sa mohol veľa učiť.

💎 Ak máte záujem začať, pokračovať v hlbšom (seba)skúmaní, neváhajte si vyhradiť čas a priestor na: https://calendly.com/53k