VYHÝBANIE SA ZODPOVEDNOSTI

Tento týždeň som s klientami na biznis mentoringoch trikrát riešil otázku, ako dávať spätnú väzbu. V prípadoch ak úloha nie je dokončená včas, respektíve inak ako bola komunikovaná. Stáva sa, že v ich tímoch absentuje zodpovednosť za zverenú úlohu alebo projekt.

Dôvodov môže byť samozrejme veľa. Často je to spojené s absenciou dôvery a bezpečia v tíme, hľadaním príčin a chýb u iných. Dôležitý je tu aj aspekt transparentnosti a to, ako a či vôbec reflektujeme výsledky. A samozrejme, či a akou formou dávame spätnú väzbu.

S manažérmi a lídrami diskutujeme o dvoch modeloch:

 1. Model individuálnej zodpovednosti:
  🔹Cieľ je dôležité mať spoločný, ale zodpovednosť vždy individuálnu.
  🔹Nositeľom úloh a projektov sú vždy konkrétni ľudia.
  Model jasne definuje individuálnu zodpovednosť za úlohy a projekty. To je dôležité, pretože pomáha predchádzať nejasnostiam a umožňuje ľahšie identifikovať osoby, ktoré sa vyhýbajú zodpovednosti.
 2. Model trojuholníka zodpovednosti:
  🔹Strany trojuholníka sú dôvera, transparentnosť a reflexia.
  🔹K reflexii sa niekedy pridá aj feedback.
  Model zdôrazňuje tri piliere zodpovednosti: dôvera, transparentnosť a reflexia. Dôvera je základom pre to, aby sa ľudia cítili komfortne a boli ochotní prevziať zodpovednosť. Transparentnosť je dôležitá pre jasnú komunikáciu očakávaní a výsledkov. A reflexia umožňuje tímu učiť sa z chýb a zlepšovať sa.

Takto chápem štvrtú líniu Lencioniho modelu (dys)funkie tímu.

A ako to máte so zodpovednosťou v tímoch vy?