Webinár Digital Marketing Club

Záznam z webináru pre Digital Marketing Club, o tom čo je alfou a omegou dobre fungujúceho tímu.

Moje presvedčenia ako budovať dôveru a čo je predpokladom pre efektívnu komunikáciu.

Tézy webináru:

Dôvera (T.R.U.S.T.)
– trpezlivosť
– uveriteľnosť
, …

Komunikácia (E.Z.O.P. + Ú.S.T.A.)

– aktívne počúvanie
– presvedčenie, sebadôvera
– empatia a rešpekt
, …

? Záznam webináru