Wheel of Life

Stiahnuť

Koleso života, rovnováhy, koučovacie koleso alebo dokonca pizza koláč – jednoduchá metóda, ktorá môže pomôcť. Princíp je podobný, rozdeľte kruh na osem častí (ak potrebujete menej alebo viac, je to na Vás). Každá časť, segment, predstavuje oblasť, ktorej sa chcete venovať, je pre Vás v tomto momente relevantná.


Príklady kategórii:

 1. Family and Friends (rodina a priatelia)
 2. Significant Other (iné významné) – životný partner, vzťahy, …
 3. Career (Kariéra) – môže to byť ale aj Materstvo, Práca, Podnikanie alebo Dobrovoľníctvo
 4. Finances (Financie)
 5. Health (Zdravie) –  táto kategória môže byť rozdelená na viac kategórii, Fyzické, Emočné, Duchovné zdravie, …
 6. Home Environment (Domáce prostredie) – alebo aj pracovné prostredie
 7. Fun & Leisure (Zábava a voľný čas)
 8. Personal Growth (Osobnostný rast, učenie, rozvoj …)

Kategórií môže byť samozrejme viac, ale aj menej (tak ako to cítite a potrebujete)


Ako pracovať s kolesom:

 1. Prezrite si svoje kategórie  – v krátkosti sa zamyslite, ako by pre vás mohol vyzerať uspokojivý život v každej oblasti
 2. Ďalej nakreslite čiaru cez každý segment, ktorá predstavuje vaše skóre momentálnej spokojnosti pre každú oblasť. 
 • Predstavte si, že stred kolesa je 0 a vonkajší okraj je 10
 • Vyberte hodnotu medzi 1 (veľmi nespokojný) a 10 (úplne spokojný)
 • Teraz nakreslite čiaru a napíšte skóre vedľa (pozri príklad)

DÔLEŽITÉ: Priraďte hodnotu, ktorá Vás prvá napadne. Nezadávajte hodnotu, ktorú si myslíte, že by bola správna!


O čom premýšľať?

 • Čo Vás prekvapuje na Vašom kolese?
 • Čo si myslíte o svojom živote, keď sa pozeráte na svoje koleso?
 • Ako v súčasnosti trávite čas v týchto oblastiach? Ako by ste chceli tráviť čas v týchto oblastiach?
 • Čo by spôsobilo posun +1 a čo posun na 10?
 • Ako by to vyzeralo, ak sa posuniete  + 1, prípadne na 10?
 • Ktorú z týchto kategórií, by ste najradšej vylepšili?
 • Ako by ste mohli vytvoriť priestor pre tieto zmeny vo vašom živote?
 • Akú pomoc a podporu potrebujete od ostatných, aby ste mohli robiť zmeny a byť spokojnejší so svojím životom?
 • Akú zmenu by ste mali urobiť ako prvú? A akú zmenu chcete urobiť ako prvú?
 • Keby ste mohli urobiť jednu kľúčovú akciu, ktorá by začala všetko, čo by to bolo?

Rovnováha je pre každého jedinečná – to, čo môže byť pre niekoho uspokojivé alebo vyvážené, môže byť pre iného stresujúce alebo nudné. Tento proces prináša uvedomenie si podstatných vecí a umožňuje naplánovať si život, ktorý bude uspokojivejší a bude bližšie k VAŠEJ DEFINÍCII rovnováhy. Pomáha tiež objasniť priority pri stanovovaní cieľov. To čo získate, je dobre posudzovať v čase, Váš pohľad sa neustále vyvíja.

zdroj: https://www.thecoachingtoolscompany.com/