Identify Your Hidden Strengths

Ak ste ako väčšina ľudí (vrátane mňa), máte čo robiť, aby ste pochopili svoje silné stránky. Prieskum ukázal, že až dve tretiny ľudí si neuvedomujú svoje silné stránky. A čo viac, je úplne bežné, že ani nevyužívajú svoje silné stránky.

Christopher Peterson a Martin Seligman v knihe „Character Strengths and Virtues“ popisujú výsledky trojročného výskumu do ktorého sa zapojilo 55 vedcov. Preskúmali práce veľkých filozofov počnúc Aristotelom, Platonom, cez všetky veľké náboženstvá za posledných 2500 rokov. Ich výskum sa zameral na hľadanie a klasifikáciu silných stránok.

Výsledkom je kategorizácia 24 vlastností v šiestich skupinách cností.

Múdrosť a vedomosti

 • Kreativita
 • Zvedavosť
 • Úsudok (posudzovanie, zvažovanie)
 • Láska k učeniu
 • Perspektíva (schopnosť vidieť súvislosti)

Odvaha

 • Statočnosť (konanie na základe presvedčenia)
 • Vytrvalosť
 • Úprimnosť
 • Nadšenie (vzrušenie a energia)

Ľudskosť

 • Láska (vzájomné zdieľanie a starostlivosť)
 • Láskavosť (robenie dobrých skutkov)
 • Sociálna inteligencia

Spravodlivosť

 • Teamwork (lojálnosť k tímu)
 • Férovosť (nezaujatosť)
 • Leadership – (podpora a vedenie tímu)

Umiernenosť

 • Odpustenie (akceptovanie nedostatkov ostatných)
 • Pokora
 • Rozvážnosť
 • Sebakontrola (disciplinovanosť)

Transcendencia

 • Ocenenie krásy a dokonalosti
 • Vďačnosť
 • Nádej (optimizmus)
 • Humor
 • Duchovno, spiritualita

Čo vy … aké sú vaše silné stránky ? – Identify Your Hidden Strengths