Konzultujete svoje riešenia?

Kamarát si požičiava nášho psa na prechádzky. Tvrdí, že sa mu lepšie čistí hlava.
 
Nedávno mal štátnicu z medicíny, a tak sme spolu rozoberali, ako hodnotí svoje štúdium, aj ako je pripravený.
 
? Dôležitá je podľa neho vlastnosť, ktorú škola rozvíja – odborná konzultácia k medicínskym problémom. S dôrazom na slovo ODBORNÁ.
 
? Počas školy ich viedli k tomu, aby si ku konkrétnemu pacientovi hľadali aj iné zdroje ohľadom jeho diagnózy a konzultovali ich s profesormi.
 
? Rozumiem, ak sú v realite lekári unavení, keď do ambulancie prichádza pacient s „overenou informáciou“ z internetu. Je únavné vysvetľovať, prečo to TAKTO JEDNODUCHO nefunguje.
Avšak konzultovať vlastné rozhodnutia a hľadať nové cesty je dôležité.
 
●     Prečo sme túto vlastnosť stratili?
●     Je to o egu, že naozaj už všetko vieme?
●     Alebo sa bojíme ukázať svetu našu neistotu?
 
? Za seba poviem, že nemám strach osloviť odborníka a rozširovať si vlastné obzory. Veď napokon ide o moje dobro a nemôže byť predsa každý TOP manažér. Svet potrebuje aj iné roly.
 
Konzultujete svoje postupy a rozhodnutia alebo sa spoliehate iba na vlastný úsudok?