Leadership skills – DÔVERA

Dôvera je základným kameňom pri budovaní silných tímov, vytváraní tvorivej firemnej kultúry a dosahovaní výsledkov.

Podľa nového Edelman „Trust Barometer“ (prieskum 33 000 ľudí v 28 krajinách) jeden z troch ľudí neverí svojmu zamestnávateľovi. Zistili, že dôvera klesá smerom z najvyšších pozícií na najnižšie. Napríklad 64 percent vedúcich pracovníkov dôveruje svojim organizáciám, zatiaľ čo iba 51 percent manažérov a 48 percent ostatných zamestnancov uviedlo, že svojim organizáciám dôveruje. Zamestnanci poznamenali, že veria svojim spolupracovníkom viac ako generálnym riaditeľom a vyšším manažérom svojej spoločnosti. To znamená, že čím vyššie pôjdete, tým ťažšie je pre vás vybudovať si dôveru s tými, ktorí sú pod vami. Budovanie dôvery začína u lídrov.

Dôvera poskytuje psychologické bezpečie. Štúdia spoločnosti Google o tom, čo robí ich tímy úspešnými, zistila, že faktorom číslo jeden pre úspech tímu je psychologické bezpečie.

Dôvera stojí na piatich pilieroch (T.R.U.S.T)

✔️ (T) Transparentnosť

Úprimnosť, zraniteľnosť, poskytnutie spätnej väzby aj vyjadrenie očakávaní sú všetky formy transparentnosti. Bez transparentnosti majú ľudia tendenciu vytvárať si o niečom vlastnú pravdu. Ak napríklad neposkytnete spätnú väzbu potom, čo urobili chybu, veria, že je v poriadku zopakovať rovnakú chybu znova. Ak zabudnete na pochvalu, budú si myslieť, že sa vám nepáčia výsledky, ktoré dosiahli. Priznaním svojich chýb a nedokonalostí ukazujete svoju „ľudskú tvár“, vytvárate bezpečné prostredie a podporujete dôveru.

✔️ (R) Rešpektovať

Rešpektujte svojich ľudí, ich názory a nápady. Každí sme iní – vďaka tomu, kým sme, odkiaľ pochádzame, v čo veríme a ako žijeme svoje životy. Správnym prístupom môžu naše rozdiely obohatiť naše skúsenosti a zlepšiť to, čo môžeme spoločne dosiahnuť. Rešpektovanie každého jedného člena tímu je dôležitý krok k získaniu dôvery. Platí: „Správajte sa k iným tak, ako chcete, aby sa iní správali k Vám.“

✔️ (U) Uveriť

Ak vám má niekto veriť, musíte mu dať na to najskôr dôvod. Môže sa spoľahnúť na vaše slovo, na to, že bude vždy platiť, že dostojíte svojim sľubom. Musí tiež vidieť, že vám na ňom skutočne záleží. Dôvera sa buduje, keď niekto vidí, že si ho skutočne vážite ako osobu, a nielen ako zamestnanca. Tým že sa o ľudí úprimne zaujímate, nie len ako o „ľudské zdroje“ im prejavuje úctu. Získate oveľa viac ako iba ich dôveru, získate aj ich lojálnosť.  To isté platí aj opačne – viera lídra v ľudí, v ich schopnosti a vedomosti je pre organizáciu kľúčová.

✔️ (S) Stmeliť

Tím znamená bojovať spolu, nie medzi sebou. „Každý jednotlivec má jedinečné dary, talenty a schopnosti.“ hovorí John J. Murphy, odborník na transformáciu podnikania a autor knihy Pulling Together: 10 Rules for High-Performance Teamwork. „Keď ich privedieme k stolu a budú zdielať spoločný cieľ, môže to spoločnostiam poskytnúť skutočnú konkurenčnú výhodu.“ Vzájomné zdieľanie skúseností, informácií v tíme nás posúva vpred ako organizáciu, ale aj ako jednotlivca. Skutočná spolupráca v tíme podporuje dôveru jednotlivcov v spoločnosť.

✔️ (T) Trpezlivosť

Budovanie dôvery trvá dlho, je to pomalý a nikdy nekončiaci proces, avšak stratiť dôveru dokážeme veľmi rýchlo. Pri budovaní dôvery sa zamerajte na malé kroky, dávajte pozor na to, čo hovoríte, a ako sa správate. Niekedy stačí jedno nevhodné slovo a dôvera je nenávratne preč. Dôvera je ako zrkadlo: akonáhle sa zlomí, vždy uvidíte praskliny. Trpezlivosť a dôvera idú ruka v ruke, platí že zamestnanec bude trpezlivý s vami, vašou firmou, ak má dôveru. Ak stratí, dôveru stratí aj trpezlivosť.