Leadership skills – ROZHODNOSŤ

Rozhodovanie je nevyhnutné pre vybudovanie úspešného podnikania. Lídri musia robiť správne rozhodnutia a pevne za svojimi rozhodnutiami stáť.

Neustála zmena rozhodnutí prináša neistotu pre zamestnancov, aj pre samotných lídrov. Nerozhodný líder, manažér neschopný sa rozhodnúť môže spôsobiť chaos, znížiť efektivitu zamestnancov, alebo dokonca  ochromiť celkový chod spoločnosti.

Našťastie je rozhodovanie zručnosť, ktorá sa dá naučiť a posilniť.

Manažéri sa musia rozhodovať každý deň a proces ako robia rozhodnutia je dôležitý pre konečný výsledok.

Schopnosti kritického myslenia umožňujú človeku identifikovať a analyzovať problém a následne navrhnúť riešenie, ktoré je prospešné pre spoločnosť a jej zamestnancov.


Ako rozhodovať?

1️⃣ Definujte problém – Klaďte sebe a okoliu správne otázky, zistite čo je podstata.

2️⃣ Informácie – zhromaždite dostatočné množstvo relevantných informácii

3️⃣ Scenáre – riešení existuje mnoho, zvážte výhody a nevýhody rôznych alternatív

4️⃣ Zvoľte – vyberte si alternatívu, postup

5️⃣ Implementácia – nasledujte jasný a použiteľný plán, komunikujte ho smerom k okoliu


Kľúčové schopnosti efektívnych lídrov pri rozhodovaní

Riešenie problémov – Schopnosť identifikovať problém a nájsť riešenia je rozhodujúca pre rozhodovanie. Silné schopnosti riešiť problémy vám pomôžu zostať v pokoji aj v napätých situáciách a nájsť najlepšie možné riešenia.

Analýza údajov – Vedieť vykonať analýzu, rozhodnúť aké údaje potrebujete a vybrať, delegovať správnych zamestnancov

Time management – Viackrát sme nútený robiť rýchle rozhodnutia. Schopnosť robiť potrebné a správne rozhodnutia v danom čase je rozhodujúca.

Komunikácia – Schopnosť jasne a efektívne komunikovať smerom k tímu aj smerom k okoliu je životne dôležitá.

Pokora – Rozoznať kedy je riešenie iného zamestnanca lepšie ako naše vlastné. Je nevyhnutné, aby ste sa dokázali správne rozhodnúť bez ohľadu na to, kto prišiel s riešením.

EQ – Schopnosť posúdiť názor každého zamestnanca, byť spravodlivý a vnímavý je dôležitá.

Plánovanie – Dobré plánovanie pomôže vášmu tímu vyhnúť sa neočakávaným prekážkam.


Skutoční lídri chápu, ako vyvážiť emócie s rozumom a prijímať rozhodnutia, ktoré pozitívne ovplyvnia ich samotných, ich zamestnancov, zákazníkov, ich spoločnosti a zainteresované strany. Robiť dobré rozhodnutia v ťažkých situáciách nie je žiadna maličkosť, pretože tieto typy rozhodnutí prinášajú zmenu, neistotu, úzkosť, stres a niekedy aj nepriaznivé reakcie ostatných.