Objektívny feedback

❓ Čo ma najviac brzdilo pri riadení firiem bol práve objektívny feedback.
? Skreslená realita ponúka riešenia, ktoré často zídu z cesty a cieľ sa stráca v hmle.

V Senických pekárňach som ako CEO mal zastabilizovať firmu, odvrátiť krach. Keď som tam prišiel, prvé ma napadlo – zmeniť treba veľa, možno všetko. Investície, zmýšľanie, kultúru, …

⚠ Začnete s jedným, ale do cieľa je ďaleko. Postupne pridávate ďalšie a ďalšie … Problém je, že rýchlejšie otvárate nové problémy ako stačíte zatvárať už otvorené.

Realitu nevidíte, nemôžete, ste uprostred, chýba vám pohľad z vonku, objektívna spätná väzba.

Pri mne stálo šťastie, niekto videl viac ako ja. Pretože bol mimo diania a ešte aj od fachu, skončilo to úspechom.

Čiara, ktorá oddeľovala úspech od zlyhania bola veľmi tenká. Dnes tomu nie je inak.

? Mne pomáha rozobrať situáciu s niekým, koho to priamo nezasahuje.