Stratégia

Tvorba vízie a stratégie bola počas dvadsaťpäť rokov riadenia rôznych firiem veľmi dôležitá súčasť mojej práce. Napriek tomu, že som pred štyrmi rokmi zmenil rolu a firmy už neriadim, tvorby vízii a stratégii sa mi do cesty stále pletú.

Posledné roky je to čim ďalej viac a viac.
Sú to rôzne firmy, organizácie, NGO, školy, a často pomáham aj pri vytváraní osobných vízii a stratégii.

Vízia nám umožňuje vidieť ďalej ako umožňuje súčasná situácia a zároveň stanoviť si ambiciózne ciele pre budúcnosť. Pomáha nám zamerať sa na to, čo je pre nás skutočne dôležité a vytvoriť smer pre naše činnosti.

Stratégia je spôsob, ako sa dostaneme z nášho súčasného stavu k plneniu našej vízie. Je to plánovanie krokov, ktoré musíme podniknúť, aby sme dosiahli naše ciele. Strategické rozhodnutia zahŕňajú výber oblastí, ktoré sú pre nás dôležité, a určenie spôsobu, ako tieto oblasti rozvíjať.

Pri tvorbe osobnej vízie je dôležité zamerať sa na to, čo naozaj chceme dosiahnuť a aké hodnoty sú pre nás dôležité. Musíme si položiť otázku, kam chceme v živote ísť a čo chceme dosiahnuť. Je tiež dôležité, aby sme si stanovili reálne ciele, ktoré sú dosiahnuteľné.
Ak sa chcete posunúť vpred, je dôležité zamerať sa na svoju víziu a vypracovať stratégiu, ktorá vám pomôže dosiahnuť vaše ciele.

Držím vám palce pri tvorbe vašej vlastnej vízie a stratégie 🤞.

#koučing#mentoring#53K