Vyberte stranu

Cukor a bič nefungujú

Paul L. Marciano, vytvoril model RESPECT ako cestu k vybudovaniu firemnej kultúry na báze angažovanosti, zapojenia zamestnancov. Model RESPECT je akčná filozofia založená na jednoduchom princípe, že keď sa s ľuďmi jedná s rešpektom, angažujú sa...

Barrettov model potrieb

Model 7 úrovní vedomia Richarda Barretta vychádza z Maslowovej práce, ale je viac prepracovaný a omnoho hlbšie sa venuje potrebám  napĺňania ľudského potenciálu . Pochopenie nám umožní chápať, čo hľadáme a prečo, nielen v práci ale aj súkromnom živote. Tak ako...

Inner Game

Keď Timothy Gallwey v roku 1974 uverejnil knihu The Inner Game of Tennis, predpoklad, že špičkový výkon v atletike má toľko spoločné s duševnou kontrolou, ako fyzická zdatnosť, bol úplne cudzí. Dnes je spojenie medzi mysľou a telom považované za viac-menej dané a...

Začni hľadať svoju cestu