You’re Closer than You Think

You’re Closer than You Think Time management online, ale aj príbeh plavkyne Florence Chadwick. 1.10.2020 je síce už minulosť, ale isto si to zopakujeme. Niekoľko postrehov: ☀️ „Čo mi chýbalo? – Čas:-) viacej času:-)), všetko sú to prínosné a obohacujúce témy v podaní inšpiratívneho, vzdelaného a skúseného človeka a tak kľudne by som zotrvala ajContinue reading „You’re Closer than You Think“

Workshop Time management (alebo takto to mám ja)

Workshop Time management (alebo takto to mám ja) workshop 23.9.2020 v Kericu prebehol veľmi rýchlo, napriek tomu že téma bola Time Management. Celkovo nás bolo 17 a tu sú dva postrehy. ☀️ „Pozitíva: zaujímavá téma, výborný obsah, výborný kouč, uvoľnená atmosféra, prijemní ľudia, chutné občerstvenie, a tiež sa mi páčilo, že si tu tému podalContinue reading „Workshop Time management (alebo takto to mám ja)“

Prečo stanovovať ciele?

Mechanizmus ako ciele na nás pôsobia dobre vystihuje teória stanovovania cieľov od Lockea a Lathama. Títo páni sa zaoberali podmienkami a faktormi, ktoré ovplyvňujú dosahovanie cieľov tridsať rokov. Ich teória prináša zaujímavý pohľad akú úlohu ciele plnia v našom živote. Prvá funkcia – direktívna: ovplyvňujú našu pozornosť a zameriavajú ju požadovaným smerom Druha funkcia – mobilizujúca: vyššie ciele vedúContinue reading „Prečo stanovovať ciele?“

Šťastie a zdravie

Čo nás udržuje šťastnými a zdravými počas života? Ak si myslíte, že je to sláva a peniaze, nie ste sami – ale podľa psychiatra Roberta Waldingera sa mýlite. Ako riaditeľ 75-ročnej štúdie o vývoji dospelých mal Waldinger bezprecedentný prístup k údajom o skutočnom šťastí a spokojnosti. V tejto prednáške zdieľa tri dôležité ponaučenia získané zoContinue reading „Šťastie a zdravie“

Aký je rozdiel medzi terapeutom, konzultantom, koučom a mentorom?

Aký je rozdiel medzi terapeutom, konzultantom, koučom a mentorom? Všetky tieto metódy patria do oblasti rozvoja a všetky sa pre rozvoj tiež používajú – terapia v pracovnom prostredí trochu menej, a ak áno, tak skôr skryto (vďaka spoločenským predsudkom). Avšak všetky metódy môžu byť účinné a relevantné, je len dôležité vedieť, k čomu ktorú zContinue reading „Aký je rozdiel medzi terapeutom, konzultantom, koučom a mentorom?“

Cukor a bič

Cukor a bič nefungujú Paul L. Marciano, vytvoril model RESPECT ako cestu k vybudovaniu firemnej kultúry na báze angažovanosti, zapojenia zamestnancov. Model RESPECT je akčná filozofia založená na jednoduchom princípe, že keď sa s ľuďmi jedná s rešpektom, angažujú sa a pracujú usilovnejšie pre ciele svojej organizácie. Za niekoľko minulých rokov túto premisu empiricky podporila skupina vedcov z celéhoContinue reading „Cukor a bič“

Barrettov model potrieb

Model 7 úrovní vedomia Richarda Barretta vychádza z Maslowovej práce, ale je viac prepracovaný a omnoho hlbšie sa venuje potrebám  napĺňania ľudského potenciálu . Pochopenie nám umožní chápať, čo hľadáme a prečo, nielen v práci ale aj súkromnom živote. Tak ako Maslowova práca bola výnimočná na svoju dobu, Barrettov výskum a jeho knihy prinášajú odpovedeContinue reading „Barrettov model potrieb“

Inner Game

Inner Game Keď Timothy Gallwey v roku 1974 uverejnil knihu The Inner Game of Tennis, predpoklad, že špičkový výkon v atletike má toľko spoločné s duševnou kontrolou, ako fyzická zdatnosť, bol úplne cudzí. Dnes je spojenie medzi mysľou a telom považované za viac-menej dané a knihy, ktoré sa zaoberajú postojom, koncentráciou a sebavedomím, nájdeme vContinue reading „Inner Game“

Coaching wheel – jednoducho a účinne

Coaching wheel je univerzálny nástroj v koučovaní, ktorý snáď používa každý koučovací prístup. Je vhodný na zhromaždenie nápadov a možností, na vykreslenie želaného stavu aj na mapovanie súčasnej situácie. Nakreslí sa koleso na celý papier. Potom pomenujeme všetky oblasti života, ktoré sú pre nás dôležité. Vypisujeme ich do kolesa, potom pomocou škály ohodnotíme spokojnosť s danými oblasťami odContinue reading „Coaching wheel – jednoducho a účinne“

Time management (čistá hlava)

Time management (čistá hlava) Moje prvé zoznámenie s metódou GTD (Getting Things Done) bolo niekde na prelome rokov 2009/2010. Prvé informácie som mal z internetu, následne som si kúpil knihu. Počas tohto obdobia som absolvoval niekoľko kurzov zameraných na túto tematiku. Počas obdobia používania tejto metódy time managementu sa vyvíjali technológie, ktoré som postupne zapájal doContinue reading „Time management (čistá hlava)“